Onze visie op Werving en Selectie


Aangenomen op ervaring, kennis en vaardigheden en ontslagen om gedrag.

De zoektocht naar passende kandidaten wordt niet langer begrensd door regio’s en afstanden. Letterlijk de hele wereld is de visvijver geworden voor “rondzwemmend” talent. Flexian heeft een groot (inter)nationaal netwerk. Dat hebben we ook nodig om vandaaruit onze toegevoegde waarde in te zetten.
Flexian gaat door waar veel andere recruiters stoppen. Voor ons houdt selectie meer in dan alleen het CV van de kandidaat voor te leggen aan onze opdrachtgever. In het CV staan ervaringen, kennis en vaardigheden; de “harde feiten”. Voor de perfecte match is meer nodig dan “harde feiten”.

Er ontstaat vaak teleurstelling als de aangenomen kandidaat binnen de organisatie niet tot wasdom komt. Na het tijdelijk contract wordt dan weer afscheid genomen. Kostbaar en demotiverend voor de organisatie en haar relaties.
Met name de persoonlijke drijfveren dragen bij aan het succes van een nieuwe medewerker. Er bestaan geen goede of slechte drijfveren. Maar soms worden bepaalde persoonlijke drijfveren ingezet op het verkeerde moment.

De belangrijkste vragen zijn:
* Waar heeft de organisatie op het moment van het ontstaan van de vacature behoefte aan?
* Waar bevindt de organisatie zich op de S-groeicurve?
* Is er behoefte aan verandering, beweging, consolideren of bijvoorbeeld teamvorming?
* Hoe kun je concurrentievoorsprong behouden of creëren?

Dat is maatwerk waarvoor wij de organisatie door en door moet kennen. Wij kunnen pas een topprestatie leveren als wij de behoefte van onze relatie echt goed begrijpen. Dan kunnen wij ook garantie geven op W&S opdrachten en door coaching zorgen dat iemand tot zijn recht komt.
Wij staan garant dat de nieuwe medewerker gaat renderen binnen de organisatie. Met onze opdrachtgever en kandidaat maken wij heldere en haalbare doelstellingen. Dat noemen wij W&S PLUS. Zo dragen wij bij aan een verantwoorde investering. Omdat wij geloven in de kracht van een lerende organisatie.

convert to ogg video by EasyHtml5Video.com v1.5.1