Externe partners


Waarom externe partners?
Flexian staat voor een andere kijk op mens en organisatie. Hierbij staat de medewerker altijd centraal. Waarnemen wat er gebeurt en zo min mogelijk (ver)oordelen. Als gelijkwaardig gesprekspartner van onze opdrachtgevers nemen wij ook regelmatig zaken waar die wel betrekking hebben op het geluk en goed functioneren van medewerkers, maar waar de consultants van Flexian geen specialistische kennis in hebben. Onze generalistische kennis in specialistische vakgebieden die we nodig hebben om dit waar te kunnen nemen schiet dan te kort.

Dan wordt het tijd om één van onze zorgvuldig geselecteerde externe partners erbij te halen. Partners die staan voor dezelfde kernwaarden als de consultants van Flexian.

Wij geloven namelijk in een integrale aanpak van organisatieadvies. Wat en wie heb je nodig om een sterke en gezonde organisatie neer te zetten? De medewerkers van een organisatie hebben het ‘recht’ om voor ieder vraagstuk de best mogelijke oplossing aangeboden te krijgen. Wij brengen je graag in contact met onze specialisten.

Wanneer schakelen wij op en nemen wij een specialist voor je mee?

Hierbij kun je denken aan arbeidsrechtvraagstukken, verslaving of schuldsaneringsvraagstukken en bijvoorbeeld rouwverwerking.

Graag stellen wij onze externe partners graag aan je voor.

Pallas Advocaten, (inter) nationaal arbeidsrecht
Flexian levert extra toegevoegde waarde indien menselijke vraagstukken gepaard gaan met juridische complexiteit. Door de samenwerking van Flexian met de arbeidsrechtspecialisten van Pallas Advocaten, hebben de klanten/ opdrachtgevers van Flexian direct toegang tot hoog gespecialiseerd juridisch advies. De samenwerking tussen Flexian en Pallas Advocaten creëert een synergie in oplossingen waar de mens in organisaties centraal staat. Logischerwijs zijn het de klanten/opdrachtgevers van Flexian die direct profiteren van deze synergie. Voor meer informatie: www.pallas.nl

BLOK Social Professionals
Werknemers kampen soms met problemen, bijvoorbeeld op financieel gebied. Deze trekken een wissel op het welzijn, het functioneren en de productiviteit van medewerkers. Door ons partnership met BLOK Social Professionals kunnen we problemen vroegtijdig signaleren en aanpakken. BLOK Social Professionals is expert in financiële oplossingen op maat en werkt op alle fronten aan perspectief. Zij brengen de situatie in kaart, bekijken de mogelijkheden, onderhandelen met schuldeisers en spreken indien nodig schuldregelingen af (NEN-gecertificeerd).
Als er naast financiële problemen ook sprake is van andere problematiek zoals verslaving, dan ondersteunen zij met een integrale aanpak.

Ietje Deutz
Ietje Deutz is coach/trainer en gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. Zij zet haar ruime expertise in voor Flexian op het moment dat medewerkers in uw organisatie te maken hebben met verlies. Verlies van een dierbare, maar ook andere verliezen zoals verlies van gezondheid, het arbeidzame leven, een relatie, vaderland, sociaal netwerk of zingeving kan grote impact hebben op leven en werken. Het is van belang dat verliesbegeleiding een plek krijgt in organisaties. Werkgevers en teams zullen meer geduld en begrip kunnen opbrengen. Isolement of uitval van de betreffende medewerker kan ondervangen worden. Werkgevers gaan ervaren dat investeren in verlies op langere termijn de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers bevordert. Het goed functioneren van teams blijft gewaarborgd. Als geen ander verstaat Ietje de kunst rouwverwerkingsprocessen te begeleiden. Door aandacht en erkenning zullen medewerkers veerkrachtiger in hun werk kunnen blijven staan.