SUBSIDIE BIJ INSCHAKELEN FLEXIAN HNW


Flexian HNW is erkend als gecertificeerd adviseur door Agentschap NL.

Indien je Flexian HNW inschakelt voor een HNW proces, is het gedeelte van het HNW-advies dat ziet op reizen en werken gesubsidieerd.

Reizen en werken is standaard onderdeel van het programma van Flexian HNW, dat mede omvat: meten is weten, cultuur expliciteren, managementstijl versterking, competentie ontwikkeling en juridische aspecten.

Een werkgever met 25 tot maximaal 250 medewerkers, komt voor deze subsidie in aanmerking. De subsidie realiseert in eerste instantie een korting van € 1.500,- op de advieskosten (en betreft het gedeelte van het advies dat ziet op mobiliteitverbetering in de onderneming).

Bij het invoeren van de door Flexian HNW geadviseerde programma’s, komt de werkgever nogmaals in aanmerking voor een (tweede) subsidie ten bedrage van maximaal 2/3 van de kosten van het advies die zien op reizen en werken, met een maximum van € 4.500-.

Door slim reizen en slim werken te incorporeren in het HNW proces realiseert Flexian HNW meer dan enkel een kostenbesparing, want ook:
• Vermindering reiskosten
• Verhoging rendement
• Beperking parkeerproblematiek
• Verbetering werk-privé balans

Voor meer informatie, zie ook: http://www.agentschapnl.nl/nl/node/100438vorige pagina