Assessment


De ondernemende, ervaren consultants van Flexian onderscheiden zich door innovatie, integriteit en betrokkenheid. Zij zetten hun jarenlange kennis en ervaring in voor hun passie: ‘Het beste in mensen naar boven halen.’ Dat doen zij onder meer met behulp van de objectieve beoordelings-methodiek iScreen®.

Online en breed toepasbaar

De online persoonlijkheidsanalyse iScreen® wordt door de Senior Consultants van Flexian ingezet bij de uitvoering van opdrachten. iScreen® wordt als hulpmiddel toegepast bij:
 
 • het vinden van de meest geschikte kandidaat voor een vacature;
 • het doelgericht ontwikkelen van (gedrags-)competenties van medewerkers;
 • de potentieel beoordeling van een werknemer voor een andere functie of andere manier van leiding geven;
 • de reïntegratie van een medewerker;
 • het realiseren van de optimale teamsamenstelling voor uw directie, het MT of een ander team in de organisatie.
iScreen® verleent een dieper inzicht in de persoonlijkheid van mensen en verstrekt specifieke informatie, die nodig is voor een adequate beoordeling van hun toegevoegde waarde en/of groeimogelijkheden.

Unieke persoonlijkheidsanalyse

iScreen® bestaat uit twee delen. Een online persoonlijkheidsanalyse en een intelligentie/capaciteitentest. De vragen voor de persoonlijkheidsanalyse kan de (toekomstige) medewerker in de vertrouwde (thuis-)omgeving online beantwoorden. Voor de capaciteitentest is een gecontroleerde omgeving nodig. Beoordeeld wordt onder meer op basis van de voor de functie relevante persoonlijke, interpersoonlijke en management competenties.

Zo werkt iScreen®
 • Afstemming bemensingsvraagstuk
 • Online persoonlijkheidsanalyse:
  - Functiespecifiek voor Recruitment en Potentieelbeoordeling
  - Gericht op totaalbeeld bij Loopbaanadvies en Outplacement
 • Intelligentie / capaciteitentest
 • Rapportage en bespreking resultaten
 • Advisering, begeleiding & nazorg
iScreen® geeft inzicht in:
 • Intellectuele capaciteiten
 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Interpersoonlijke kwaliteiten
 • Management kwaliteiten
 • Communicatiestijl
 • Karakterprofiel
‘Het gedrag van mensen objectief en functiespecifiek in beeld’