Assessments | De functie


Een functie is een verzameling aan resultaatgebieden die door één persoon kunnen worden uitgevoerd. Zorgvuldig clusteren van deze resultaatgebieden zorgt ervoor dat een functie succesvol kan worden ingevuld. Sterker nog: Een functie waarbij de resultaatgebieden verspreid over het grondvlak van de RPA-Cube zijn geplot, kan nooit een succes worden! De positie in de RPA-Cube komt namelijk overeen met de waarneming en uitvoering die van persoon wordt verwacht. Hoe diverser deze posities, hoe kleiner de kans dat één en dezelfde persoon alle resultaatgebieden (langdurig) kan waarnemen en uitvoeren.

Voorbeeld
Binnen een functie vallen twee resultaatgebieden: 1. Het verzenden van accurate en nette facturen naar klanten en 2. De wijze van facturatie laten aansluiten op de verwachting van onze klanten. Deze twee resultaatgebieden staan lijnrecht tegenover elkaar en één van beide resultaatgebieden zal niet optimaal kunnen worden uitgevoerd. Welk resultaatgebied dit is is afhankelijk van de AEM-Cube de betreffende persoon. De AEM-Cube meet mechanieken van gedrag en is beperkt ontwikkelbaar.

Om er zeker van te zijn dat de resultaatgebieden van een functie haalbaar zijn en door één en dezelfde persoon uitgevoerd kunnen worden, heeft Flexian beschikking over een unieke tool: de RPA-Cube. Het volledige demorapport is inzichtelijk door te klikken op de afbeelding van de RPA-Cube, het bijbehorende AEM-Cube profiel kan worden ingezien door op de link in de tekst te klikken. 

xx Resultaatgebieden behorende bij een specifieke functie | Human Insight
5-7 resultaatgebieden geplot in de RPA-Cube incl. de AEM-Cube van de ideale persoon om deze resultaatgebieden uit te voeren.Het doel waarvoor de RPA-Cube kan worden ingezet
Het concretiseren en objectief en betrouwbaar in kaart brengen van de resultaatgebieden behorende bij een specifieke functie kan een zinvolle investering zijn. Het doel waarvoor dit assessment kan worden ingezet kan verschillen:

» Medewerker na medewerker kan niet tegemoet komen aan de resultaatgebieden van een specifieke functie en vallen om verschillende redenen uit. De organisatie wil inzicht in de haalbaarheid van de functie en weten welke persoon de functie optimaal kan invullen;
» Iedereen wil dat de financieel directeur blijft, zijn vertrek kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de organisatie, toch staat zijn besluit vast. De organisatie wil zijn functie met de bijbehorende resultaatgebieden concretiseren en objectief en betrouwbaar in kaart brengen. Zo is de kans dat zijn opvolger dezelfde kansen en bedreigingen voor de organisatie waarneemt optimaal;
» De vacature moet, voordat hij wordt gepubliceerd, haalbaar en door één en dezelfde persoon uit te voeren zijn;
» De organisatie kent een viertal projectleiders en wil de resultaatgebieden waarvoor ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn concretiseren en objectief en betrouwbaar in kaart brengen. In combinatie met de AEM-Cubes van de vier projectleiders kunnen resultaten opnieuw worden verdeeld. Hierdoor neemt productiviteit, gezondheid en werkplezier van de vier projectleiders toe zonder dat de kosten toenemen.