Assessments | Teamdynamiek


Deze derde categorie assessments is een waardevolle categorie. Flexian draagt te allen tijde bij aan de dynamiek tussen het individu en het team of de organisatie. Om te begrijpen wanneer deze dynamiek optimaal is en bijdraagt aan de gezondheid van beide partijen, is het belangrijk deze twee partijen feitelijk waar te nemen: Waar heeft de individu behoefte aan en waar heeft het team of de organisatiebehoefte aan? Wat hebben zij elkaar te bieden? Hoe kan dit de interactie optimaliseren zodat ik het maximale rendement uit het team of de organisatie kan halen? Want er is één belang groter te dienen dan het belang van de medewerkers samen: Het belang van de organisatie.

Om team- en/of organisatiedynamiek inzichtelijk te maken en daarmee organisaties betrouwbaar te adviseren over de kansen en risico's van de hun menselijk kapitaal, heeft Flexian beschikking over betrouwbare en valide tools. Volledige demorapporten zijn inzichtelijk door te klikken op de afbeeldingen van het desbetreffende rapport. In een assessment worden, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever, onderstaande tools vaak gecombineerd met tools uit de andere twee categorieën. Het samenstellen, de manier van assessen en terugkoppelen van een assessment blijft maatwerk en kan per opdrachtgever verschillen.xx Teamselfie | Human Insight
Het gedrag van het team als organisch geheel in beeld en inzicht in de teambijdrage aan de organisatiedoelstelling.
  Index Constructieve teams | Human Insight
Cognitieve diversiteit en veiligheid binnen een team inzichtelijk. 


  Levensfase index | Human Insight
Fase waarin een team, afdeling of organisatie zich bevindt met bijbehorende kansen en bedreigingen.Het doel waarvoor bovenstaande assessments worden ingezet
Bovenstaande tools geven een objectieve en betrouwbare  verklaring voor de 'waarom' het wel of niet loopt zoals verwacht. Daarmee kunnen onze opdrachtgevers wegblijven van hun 'eigen waarheden' en sterke strategische en tactische keuzes maken. De keuzes waar onze opdrachtgevers voor staan kunnen divers zijn en de volgende doelen nastreven:

» Het gedrag, de kansen en bedreigingen van een bestaand team betrouwbaar in beeld brengen en verklaren waarom iets wel of niet loopt zoals verwacht;
» Je wilt een vacature uitzetten en vindt het belangrijk dat je de behoefte van jouw team/organisatie feitelijk inzichtelijk hebt. Degene die je zoekt hoort complementair te zijn aan het bestaande team en mag (on)bewust bijdragen om het team en/of de organisatie naar de volgende fase te brengen;
» Onderbouwd voorspellen hoe een bestaand team zal reageren op voorgelegde thema's.
» Je wilt een organisatiescan uit laten voeren en kritisch kijken hoe jouw team en/of organisatie er op dit moment voor staan.
» Je moet gedwongen of wilt bewust inkrimpen en wil een constructief team overhouden met inachtneming van de regelgeving omtrent het afspiegelingsbeginsel;
» Je mag een leuke, interactieve teamsessie verzorgen, maar vindt het belangrijk dat de inhoud van die dag kwaliteit toevoegd voor je (directie)team. Wederzijds begrip vergroten en optimaliseren van de teaminteractie en -performance zijn resultaten waar je op inzet;