Flexian als businesspartner voor assessments


Wij geloven dat de wereld niet zo maakbaar en ontwikkelbaar is als vaak wordt gedacht.

Daarom toetsen we primair wat de natuurlijke bijdrage van iemand is en koppelen deze vervolgens aan de competenties en vaardigheden. De mate waarin iemand in staat is om een competentie toe te passen zegt namelijk niets over de manier waarop dit zal gebeuren en onder welke voorwaarden.  
xx

 
Voorbeeld
Iemand scoort op de competentie COMMERCIALITEIT een 5. Hiermee scoort diegene gemiddeld ten opzichte van de peergroup (hetzelfde geslacht, leeftijd en opleidingsniveau). Zie hiervoor de nummerieke weergave centraal in de afbeelding. 

Maar naast de mate van COMMERCIALITEIT aantonen, willen wij onze opdrachtgever vertellen hoe deze competentie zichtbaar wordt en onder welke voorwaarden: 
» Een adviseur, conceptseller die niet bang is om zijn product/dienst te presenteren aan nieuwe prospects;
» Een netwerker die vooral energie haalt uit het vergroten van het klantenbestand en het aangaan van nieuwe relaties;
» Een 'farmer' die vanuit coöperatief gedachtegoed de relaties onderhoudt en voller maakt;
» De verkoper die bestaande klanten bindt, omdat hij het rendement van de klant optimaliseert en voor zijn eigen organisatie de marges bewaakt.

Met deze gecombineerde inzichten kunnen onze opdrachtgevers hun commerciële team divers en complementair samenstellen. Zo zijn alle facetten van sales vertegenwoordigd in de dagelijkse manier van werken en kan het teamrendement worden geoptimaliseerd.

Commercialiteit wordt hier als voorbeeld genoemd, wij brengen voor iedere relevante competentie en vaardigheid in beeld hoe de competentie en vaardigheid geïnterpreteerd mag worden. Een competentie is een containerbegrip. Waar het om gaat is hoe de competentie uiteindelijk wordt geladen. 


In de manier waarop wij onze assessments verzorgen zullen onze opdrachtgevers de kernwaarden herkennen:


Eerlijkheid » Weten wat je mag verwachten, daar houden wij van. Hoe eerlijker de verwachting van een medewerkers is, hoe kleiner de kans op teleurstellingen.

Wederzijds respect » Waardering voor de opdrachtgever en degene die wordt geassesst. Zo zorgen wij dat iedereen dankbaar is voor de inzichten die het assessment verschaft, ook al is de uitkomst tegenstrijdig aan dat wat men verwachtte of hoopte. Zo kan een kandidaat niet geschikt zijn voor een vacature, maar toch dankbaar zijn voor de inzichten en duidelijkheid binnen zijn huidige loopbaan.

Rendement » De behoefte van opdrachtgevers is altijd rendement. De inzichten of voorspellende waarde van het assessment moeten meer opleveren dan de tijd en investering die het onze opdrachtgever kost. Daar zijn wij ons van bewust! Het assessment is vaak een belangrijke motivatie om een volgende stap te zetten, die een groter investeringsrisico met zich mee brengt: De kandidaat een contract aanbieden, die promotie toekennen, de functie met bijbehorende zekerheden opzeggen, investeren in een teaminterventie etc.Een assessment is niet het doel maar het middel
Een assessment is geslaagd als de uitkomst, wat deze ook moge zijn, antwoord geeft op de behoefte van onze opdrachtgever. Hoe duidelijker wij deze behoefte in kaart hebben, hoe beter wij kunnen adviseren welk type assessment geschikt is. Dit is de reden dat onze consultants verschillende assessments tot hun beschikking hebben. 

Onze assessments zijn onder te verdelen in drie groepen:
» Assessments die persoonlijk talent in kaart brengen
» Assessments die functies vertalen in objectieve en haalbare resultaatgebieden
» Assessments die de bijdrage, kansen en risico's van een bepaalde teamsamenstelling inzichtelijk maken