Persoonlijke groei


Een team bestaat uit professionals die ieder hun eigen waarheid hebben. Al deze waarheden zijn 100% waar en zijn een gedeelte van de totale waarheid. Ook al overziet iemand die totale waarheid, dan kan diegene niet overal aan bijdragen. Onze pijler Training & Coaching past deze zienswijze toe op twee doelgroepen: Het team en de persoon.

Teamperformance » Binnen het team maken we de verschillende waarheden inzichtelijk en verbinden we deze aan het belang van de organisatie of het team;
Persoonlijke groei » We brengen jouw persoonlijke waarheid in beeld en koppelen deze aan dat wat je van de organisatie nodig hebt. Wij vertellen vaak niets niews. Je lijf, onderbewuste en intuïtie proberen het je vaak al langere tijd te vertellen. Dit wil niet zeggen dat jij hier op dit moment iets mee kon.


Persoonlijke groei is het resultaat als weten en persoonlijke ervaring samen komen. 


Onze consultants projecteren niet hun oplossing op jouw coahvraag en/of probleem. Maar brengen eerst jouw natuurlijke bijdrage, met bijbehorende waarheid en unieke leerstijl, betrouwbaar in beeld. Dit helpt ons in de maatwerk aanpak die wij verzorgen, zodat we zo eerlijk mogelijk naar jou en jouw coachvraag kunnen luisteren. Hierdoor voelen coachees zich veilig, begrepen en kunnen zij daadwerkelijk persoonlijk groeien. Onze inzichten (weten) getoetst aan jouw persoonlijke ervaring resulteren in oplossingen en groei.

Maatwerk is hoe onze coachees onze aanpak beschrijven. Binnen Persoonlijke groei hebben wij een drietal diensten:
» Training
» Coaching
» Loopbaanadvies