Teamperformance


Een team bestaat uit professionals die ieder hun eigen waarheid hebben. Al deze waarheden zijn 100% waar en zijn een gedeelte van de totale waarheid. Ook al overziet iemand die totale waarheid, dan kan diegene niet overal aan bijdragen. Onze pijler Training & Coaching past deze zienswijze toe op twee doelgroepen: Het team en de persoon.

Teamperformance » Binnen het team maken we de verschillende waarheden inzichtelijk en verbinden we deze aan het belang van de organisatie of het team;
Persoonlijke groei » We brengen jouw persoonlijke waarheid in beeld en koppelen deze aan dat wat je van de organisatie nodig hebt. Wij vertellen vaak niets nieuws. Je lijf, onderbewuste en intuïtie proberen het je vaak al langere tijd te vertellen. Dit wil niet zeggen dat jij hier er op dit moment iets mee kan.


Teamperformance: De onderlinge verschillen respecteren en het collectief laten werken


Teamperformance zit in ons en kost nauwelijks energie, mits je de onderlinge verschillen respecteert en het collectief laat werken. Voorwaarden is dat de teamsamenstelling klopt bij de levensfase van een organisatie. Geregeld zien wij organisaties vastlopen op dit thema. De persoon met de natuurlijke bijdrage die nodig is ontbreekt binnen het team. Toch worden van het huidige team telkens dezelfde taken en verantwoordelijkheden gevraagd. Als oplossing worden deze taken en verantwoordelijkheden gevraagd van een loyaal teamlid, die van nature een compleet andere bijdrage heeft. Er wordt verwacht dat hij/zij dit tijdelijk kan opvangen. De oplossing die hier wordt gekozen kent meerdere verliezers, zowel het invallend teamlid als de organisatie zelf. Wij streven naar lange termijn oplossingen: Gezond en haalbaar voor mens én organisatie.

Flexian belooft een andere kijk op mens en organisatie: Eerlijk, wederzijds respectvol en met een hoog rendement voor mens én organisatie! Binnen Teamperformance hebben wij een tweetal diensten:
» Sterke directies
» Constructieve teams