Colophon


Op alle getoonde opnamen berust het copyright bij Fotografie Kiki.
Verveelvuldiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Kiki is strafbaar.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Kiki Jaspers/Fotografie Kiki).

Auteursrechten op foto's - 10 geboden
- Respecteer de auteursrechten op foto's.
- Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
- Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven.
- Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
- Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
- Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
- Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
- Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
- Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
- Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.