Doorontwikkelen bedrijfscultuur


Veel klanten vragen ons om de organisatie te begeleiden richting resultaatgerichtheid. Om zo het ‘eigenaarschap’ van de medewerkers te vergroten. Of om de externe focus te verhogen.

Wij begeleiden de doorontwikkeling van de bedrijfscultuur aan de hand van cultuurwaarden. Welke waarden leven er binnen de organisatie of binnen het team? Zijn dit ook de gewenste waarden? En hoe zorgen wij ervoor dat de gewenste waarden ‘levend’ blijven? Dat het geen mooie statements op papier zijn die in de kast belanden? Dat men weer overgaat tot de orde van de dag?

Cultuurwaarden binnen de organisatie definiëren, samen met de mensen, dat is wat wij doen. En vooral deze waarden ‘levend’ houden, vertalen naar het werk van alledag. Deze waarden samen met de mensen vertalen naar de relatie met klanten en met elkaar én naar werkhouding. Zodat iedereen weet wat bijvoorbeeld ‘eigenaarschap’ betekent in zijn of haar werk. In omgang met klanten, ook als deze lastig zijn. In samenwerking. Zodat de waarden concrete betekenis krijgen in het werk. En betekenis houden.