Externe partners


Waarom externe partners?
Flexian staat voor een andere kijk op mens en organisatie. Hierbij staat de medewerker altijd centraal. Waarnemen wat er gebeurt en zo min mogelijk (ver)oordelen. Als gelijkwaardig gesprekspartner van onze opdrachtgevers nemen wij ook regelmatig zaken waar die wel betrekking hebben op het geluk en goed functioneren van medewerkers, maar waar de consultants van Flexian geen specialistische kennis in hebben. Onze generalistische kennis in specialistische vakgebieden die we nodig hebben om dit waar te kunnen nemen schiet dan te kort.

Dan wordt het tijd om één van onze zorgvuldig geselecteerde externe partners erbij te halen. Partners die staan voor dezelfde kernwaarden als de consultants van Flexian.

Wij geloven namelijk in een integrale aanpak van organisatieadvies. Wat en wie heb je nodig om een sterke en gezonde organisatie neer te zetten? De medewerkers van een organisatie hebben het ‘recht’ om voor ieder vraagstuk de best mogelijke oplossing aangeboden te krijgen. Wij brengen je graag in contact met onze specialisten.

Wanneer schakelen wij op en nemen wij een specialist voor je mee?

Hierbij kun je denken aan arbeidsrechtvraagstukken, verslaving of schuldsaneringsvraagstukken en bijvoorbeeld rouwverwerking.

Graag stellen wij onze externe partners graag aan je voor.

Pallas Advocaten, (inter) nationaal arbeidsrecht
Flexian levert extra toegevoegde waarde indien menselijke vraagstukken gepaard gaan met juridische complexiteit. Door de samenwerking van Flexian met de arbeidsrechtspecialisten van Pallas Advocaten, hebben de klanten/ opdrachtgevers van Flexian direct toegang tot hoog gespecialiseerd juridisch advies. De samenwerking tussen Flexian en Pallas Advocaten creëert een synergie in oplossingen waar de mens in organisaties centraal staat. Logischerwijs zijn het de klanten/opdrachtgevers van Flexian die direct profiteren van deze synergie. Voor meer informatie: www.pallas.nl

Partnership Office Inspiration Center
Flexian heeft een droom: bijdragen aan een mooie duurzame wereld waarin organisaties hun
reden van bestaan herkennen, medewerkers hun talent mogen uitrollen en blij zijn om de dingen die ze mogen doen. Hierdoor kunnen wij ons perfect liëren aan de missie van het Office Inspiration Center (het OIC): een plezierige, mentaal en fysiek gezonde en efficiënte werkomgeving creëren. Naast Flexian zijn er meerdere ondernemers aangesloten bij het OIC, ieder met een eigen benadering binnen bovenstaande missie. Het collectief versterkt elkaar wanneer het gaat om vormgeven aan een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving in bricks (inrichting), bites (technologie) and behavior (gedragsmatig). Denk bijvoorbeeld aan meubilair,verlichting, akoestiek, ICT oplossingen, organisatieadvies, verzuimpreventie en leefstijladvies.


Ietje Deutz
Ietje Deutz is coach/trainer en gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. Zij zet haar ruime expertise in voor Flexian op het moment dat medewerkers in uw organisatie te maken hebben met verlies. Verlies van een dierbare, maar ook andere verliezen zoals verlies van gezondheid, het arbeidzame leven, een relatie, vaderland, sociaal netwerk of zingeving kan grote impact hebben op leven en werken. Het is van belang dat verliesbegeleiding een plek krijgt in organisaties. Werkgevers en teams zullen meer geduld en begrip kunnen opbrengen. Isolement of uitval van de betreffende medewerker kan ondervangen worden. Werkgevers gaan ervaren dat investeren in verlies op langere termijn de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers bevordert. Het goed functioneren van teams blijft gewaarborgd. Als geen ander verstaat Ietje de kunst rouwverwerkingsprocessen te begeleiden. Door aandacht en erkenning zullen medewerkers veerkrachtiger in hun werk kunnen blijven staan.