FAQ - Veelgestelde vragen


Uw vraag :
Hoe bereid ik me op een sollicitatiegesprek voor?
Vertel eens iets over jezelf. Het is belangrijk om je te realiseren dat verschillende omstandigheden vragen om een maatwerk-antwoord. Bij een training vertel je in eerste instantie die dingen over jezelf die relevant zijn voor de training.
Maar wat vertel je dan tijdens een sollicitatiegesprek? Klik HIER om verder te lezen.
Wat te doen als er een conflict ontstaat tussen compagnons?
Een conflict is niet erg, zolang je er maar iets constructiefs mee doet. Zolang er sprake is van een functioneel conflict, we blijven het er over hebben, draagt het zelfs bij aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het wordt anders als er sprake is van een disfunctioneel conflict, er wordt niet over gesproken en het wordt niet opgelost. En dit komt nu juist het vaakst voor. Zeker bij conflicten tussen compagnons.

De relatie tussen compagnons is vaak behoorlijk complex. Het zijn vaak de verschillen in competenties en drijfveren die je bij elkaar brengen. Je bent complementair aan elkaar en je verwacht hierdoor samen meer te kunnen bereiken dan zonder elkaar. Je vertrouwen in elkaars kwaliteiten geeft je kracht en energie.

Toch zie je vaak dat het misgaat omdat de bedoeling van de gezamenlijke organisatie niet helder is. Voor de ene persoon is dat doel om samen geld te verdienen. De ander kan als doel hebben een mooie, onderscheidende organisatie te creëren. Vaak contracteren zakenpartners elkaar niet goed aan de voorkant. En wordt geschil van inzicht over het bereiken van eigen doelen uiteindelijk de bom die barst onder het zakelijk huwelijk.

Wat dan? Misschien wordt het dan eens tijd om met een consultant van Flexian in gesprek te gaan. Wij gaan dan terug naar de basis van samenwerking en gaan met je kijken of er niet meerdere doelstellingen naast elkaar kunnen bestaan. We leren je de ander te zien, zoals die graag gezien wil worden. En helpen je bij het opnieuw contracteren van elkaar om weer samen verder te gaan. Mocht het onverhoopt toch niet lukken, dan brengen we je in contact met Pallas Advocaten zodat een ieder weer op een goede manier zelfstandig verder kan.

Hoe voer je een sollicitatiegesprek en zou jij jezelf aannemen?
En dan is er de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek. Het gesprek waarbij jij jezelf moet laten zien als de gedroomde kandidaat. Voor veel mensen is dit een moeilijk gesprek. Logisch omdat men niet gewend is om een sollicitatiegesprek te voeren. Vaak gaan sollicitanten met een onbevredigend gevoel weer naar huis, omdat ze het idee hebben dat ze niet genoeg van zichzelf hebben kunnen laten zien. En misschien wel de verkeerde antwoorden hebben gegeven.

Hoe kun je dit nu veranderen? Solliciteren kun je echt leren. Probeer op de eerste plaats eens het gesprek gelijkwaardiger te maken. Als het je helpt, vervang je de term sollicitatie door kennismaking. Het verkrijgen van die mooie baan kan dan wel je hoofddoel zijn, maar daarvoor heb je echt nog wel een paar stappen te zetten. Je eerste subdoel is een goed kennismakingsgesprek. Tenslotte heb jij ook als sollicitant de kans om te onderzoeken of de organisatie waaraan jij jouw diensten aanbiedt een organisatie is waarvoor jij wilt werken. En dat kun je niet onderzoeken door je te laten ondervragen. Solliciteren is vergelijkbaar met een eenvoudig verkoopgesprek. Eenvoudig omdat de kaders middels het functieprofiel al zijn aangegeven. Onderzoek de behoefte van de potentiële werkgever door de juiste vragen te stellen. Vaak worden er containerbegrippen opgesomd in het functieprofiel. Wat verstaat jouw gesprekpartner onder bijvoorbeeld teamplayer, proactief of ondernemend? Waarom kiezen relaties voor de organisatie waarvoor jij wilt gaan werken? Waarom komen medewerkers bij deze werkgever met plezier naar hun werk? En ga vooral niet alleen maar lopen zenden, zoals veel middelmatige verkopers. Door alleen maar antwoorden te geven op gestelde vragen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid tijdens het gesprek verhogen je kansen. Het geeft aan beide partijen in ieder geval meer inzicht of je past binnen een bepaalde omgeving of niet. Tenslotte worden mensen vaak aangenomen op kennis vaardigheden en ervaring en weer ontslagen op gedrag. Hoe contracteren van elkaar aan de voorkant kan dit voorkomen. Hierbij is het belangrijk om te begrijpen van elkaar wat de bedoeling is van de functie.

Wil je jezelf optimaal kunnen verkopen en leren hoe jij jezelf als merk kunt neerzetten, dan kun je een onderscheidende sollicitatietraining volgen bij Flexian. Wij leren je hoe je jezelf kunt profileren, zodat je de mogelijkheid hebt om keuzes te maken. En daarbij hoort ook het antwoord op de vraag of je je diensten aan een werkgever wilt aanbieden of niet.
 
   Dit antwoord is gegeven door Frank de  Beer
Meer informatie over Frank »


Waarom gaat organisatieverandering niet snel?
Veel managers en directeuren zijn sterk resultaatgericht. Als veranderingsprocessen ingezet worden, willen zij graag meteen resultaat zien. Dat is begrijpelijk als je kijkt naar de drijfveren van veel managers. Het is alleen niet realistisch. Waardoor ongeduld en frustratie gevaarlijke valkuilen worden voor een goed eindresultaat. Veranderingsprocessen hebben tijd nodig. Het is mensenwerk. Je vraagt veel van je medewerkers om te kunnen veranderen.

Daar zijn de meeste mensen van nature niet echt goed in. Focus je niet op het eindresultaat, maar op de stap die je vandaag kunt zetten om het proces in beweging te houden. Het brengt je iedere dag weer een stapje verder. Ook als dat nog niet zo voelt, brengt het je iedere dag een stapje verder naar het eindresultaat dat jij voor ogen hebt. Symboliek voor veranderingsprocessen staat de Chinese Bamboo. Dat is ook de reden waarom achter onze website een foto is geprojecteerd van de Chinese Bamboo.

De video over de Chinese Bamboo https://youtu.be/bo8siqfciHo illustreert het veranderingsproces heel goed. Kijk er eens naar als je het gevoel hebt dat er geen beweging zit in het veranderingsproces. Als je ongeduld je in de weg gaat staan en de wanhoop toeslaat. Dan weet je dat iedere “druppel” en “meststof” telt om met elkaar te bereiken wat je voor ogen hebt. Geduld, aandacht en de ander zien, zoals die gezien wil worden om te kunnen veranderen zijn het “water” en de “meststoffen” die nodig zijn om je medewerkers mee te krijgen. Wij leren leidinggevende graag hoe ze weg kunnen blijven uit overtuigingen, zodat ze daadwerkelijk de mensen meekrijgen om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Veranderingen binnen organisaties kun je nu eenmaal niet managen.
 
   Dit antwoord is gegeven door Frank de  Beer
Meer informatie over Frank »


Op welk moment kan ik de ondernemingsraad het beste betrekken bij besluitvorming over een organisatiewijziging?
Een ondernemingsraad heeft op grond van de wet het recht om advies uit te brengen over een belangrijke organisatiewijziging. Dit advies dient op een zodanig tijdstip te worden gevraagd dat dit nog van wezenlijke invloed kan zijn. Het voorgenomen besluit moet echter ook concreet worden uitgewerkt. Aan de ondernemingsraad moeten de beweegredenen van de organisatiewijziging en de gevolgen voor de werknemers worden bekend gemaakt. In de praktijk betekent dit meestal dat een uitgewerkt reorganisatieplan voor advies wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. Dit reorganisatieplan dient tevens als basis voor het eventueel afvloeien van personeel. Strategische keuzes, timing en goede communicatie spelen bij reorganisaties een hele belangrijke rol.
 
   Dit antwoord is gegeven door Sanne Van Ruitenbeek
Vragen? E-mail Sanne: sanne.van.ruitenbeek@pallas.nl


Kan ik vaste medewerkers vervangen door ZZP’ers als dat mijn bedrijf meer toekomstbestendig maakt?
Er bestaan (beperkte) mogelijkheden om vaste medewerkers te vervangen door ZZP’ers. Van belang is dat de uitbesteding van werkzaamheden niet enkel plaatsvindt om vaste werknemers te vervangen door ZZP’ers, maar dat u kunt laten zien dat dit in het kader een doelmatige bedrijfsvoering voor uw onderneming nodig is. Een uitbesteding dient dan wel plaats te vinden aan echte zelfstandigen. Flexian heeft de kennis en expertise in huis om na te gaan of uitbesteding aan ZZP’ers voor uw organisatie een (deel)oplossing kan bieden. Wij kunnen dergelijke organisatieaanpassingen van A tot Z voor u begeleiden, omdat wij de personele (HR) en juridische (arbeidsrecht en medezeggenschap) aspecten volledig overzien.
 
   Dit antwoord is gegeven door Marcel de Vries
Vragen? E-mail Marcel: marcel.de.vries@pallas.nl


Wat gebeurt er als ik een arbeidsovereenkomst heb gesloten met een nieuwe (dure) werknemer, die zich bedenkt?
Indien uw bedrijf een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een nieuwe werknemer, dan pleegt deze in principe wanprestatie als hij zich bedenkt. De kosten die de werkgever heeft moeten maken voor deze nieuwe kracht (bijvoorbeeld recruitmentkosten of een lease-auto), komen in beginsel als schade voor vergoeding in aanmerking. Dit gaat echter niet op als in de arbeidsovereenkomst een proeftijd is opgenomen, of indien de schadevergoeding in strijd is met het goed werkgeverschap.
 
   Dit antwoord is gegeven door Alain Camonier
Vragen? E-mail Alain: alain.camonier@pallas.nl


Kan ik selecteren op kwaliteit, als ik mijn bedrijf voor de toekomst moet laten afslanken?
Ja, dit kan. Sinds 1 juli 2015 kan bij cao worden afgesproken dat 10% van uw werknemers, die op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen, worden behouden. Het moet dan wel gaan om werknemers die bovengemiddeld functioneren, of die zich naar verwachting bovengemiddeld zullen ontwikkelen. Dit zal dan moeten blijken uit de periodieke beoordelingen, waarbij alle werknemers dezelfde mogelijkheden moeten hebben gehad om zich bovengemiddeld te ontwikkelen.
Een veelgebruikte andere methode om invloed uit te oefenen op wie precies voor ontslag in aanmerking komt, is de stoelendansmethode. Deze methode houdt in dat u een hele functiegroep laat vervallen waardoor afspiegeling binnen de categorie
uitwisselbare functies niet meer nodig is. De volgende stap is nieuwe functies creëren waarop de boventallige werknemers kunnen solliciteren. U heeft hierbij de mogelijkheid om kwalitatief goede werknemers te selecteren voor de nieuwe functies. Als u alle stappen objectief en transparant uitvoert, kan deze stoelendansmethode succesvol zijn.
Voor meer informatie, klik HIER.
 
   Dit antwoord is gegeven door Naomi Giling
Vragen? E-mail Naomi: naomi.giling@pallas.nl


Hoe ga ik om met de bestaande concurrentiebedingen bij kandidaten, indien ik een key-position binnen mijn bedrijf wil laten invullen?
Als nieuwe werkgever van de kandidaat kunt u aansprakelijk worden gesteld door de werkgever van de kandidaat voor schade als gevolg van het door de kandidaat overtreden van het bestaande concurrentiebeding. Om dit te voorkomen kan bijvoorbeeld om schriftelijke toestemming van de werkgever van de kandidaat worden gevraagd om in dienst te mogen treden, er kan in onderling overleg met de werkgever van de kandidaat een limitatieve lijst van concurrenten worden opgesteld waarvoor de kandidaat in ieder geval niet mag werken, het concurrentiebeding kan worden omgezet in een relatiebeding, of er kan worden geprobeerd om matiging van het concurrentiebeding voor de rechter afdwingen. Voor welke manier wordt gekozen is mede afhankelijk van de juridische formulering van het concurrentiebeding van de kandidaat, waarbij mogelijk ook de nieuwe regels van de Wet Werk en Zekerheid een rol spelen.
 
   Dit antwoord is gegeven door Michelle Maaijen
Vragen? E-mail Michelle: michelle.maaijen@pallas.nl


Hoe zorg ik ervoor dat ik bij een organisatiewijziging werknemers een stap terug kan laten doen, als dat in het voordeel is van het bedrijf en van de werknemer?
Op het moment dat er bij uw bedrijf een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden, dan zijn er, als u daar zwaarwichtige belangen bij heeft, mogelijkheden om uw werknemer een stap terug te laten doen en de arbeidsvoorwaarden van uw werknemer te wijzigen. Hierbij dient u zich wel af te vragen of het in redelijkheid van uw werknemer is te vergen om met deze stap terug akkoord te moeten gaan. Indien u schriftelijk met uw werknemer overeen bent gekomen dat u de bevoegdheid heeft om een de arbeidsvoorwaarden te mogen wijzigen (eenzijdig wijzigingsbeding), dan kunt u bij een organisatiewijziging eventueel ook een beroep op dit artikel doen. Hierbij blijven echter wel de bovengenoemde regels gelden.
 
   Dit antwoord is gegeven door Julien Blok
Vragen? E-mail Julien: julien.blok@pallas.nl


Een van onze medewerkers heeft te kampen met een persoonlijk verlies en dreigt langdurig in de ziektewet te belanden. Kan ik voor deze medewerker uw verliesbegeleider inschakelen?
U neemt contact op met Flexian en in goed overleg koppelen wij U aan onze verliesbegeleider.
 
   Dit antwoord is gegeven door Ietje Deutz
Meer informatie over Ietje »


Een teamlid heeft zichzelf van het leven beroofd. Wat kunt U betekenen in de begeleiding van het betreffende team en onze organisatie.
Het is belangrijk uw team te ondersteunen in deze. Onze verliesbegeleider kan met uw team om de tafel gaan zitten om de gevoelens te inventariseren en de verwerking in goede banen te leiden.
 
   Dit antwoord is gegeven door Ietje Deutz
Meer informatie over Ietje »
Kunt U een van onze medewerkers begeleiden in een outplacement traject?
Aan een outplacement traject zitten zeker aspecten van verlies. Deze kunnen samen met uw medewerker in beeld gebracht worden en er kan in goede samenwerking gezocht worden naar voor alle partijen bevredigende oplossingen.
 
   Dit antwoord is gegeven door Ietje Deutz
Meer informatie over Ietje »
Persoonlijke ingrijpende gebeurtenissen dwingen mijn medewerker om zich te heroriënteren op zijn loopbaan. Wat kunt U hierin voor ons betekenen.
Onze verliesbegeleider heeft ruime expertise op het gebied van loopbaan begeleiding. Neem contact op met Flexian.
 
   Dit antwoord is gegeven door Ietje Deutz
Meer informatie over Ietje »
Een van onze medewerkers disfunctioneert in verband met zijn komende pensioen. Kan ik uw bemiddeling inroepen om een stappenplan te ontwikkelen wat zowel de organisatie als de medewerker ten goede komt.
Zeker; en wij sluiten niet uit dat onze verliesbegeleider hierin een belangrijke rol kan spelen.
 
   Dit antwoord is gegeven door Ietje Deutz
Meer informatie over Ietje »
Waarom ontvang je garantie op een aangenomen nieuwe werknemer?
Bij het aannemen van een nieuwe werknemer die geselecteerd is via Flexian, ontvangt je één jaar garantie. Dat betekent dat indien deze werknemer binnen zijn/haar eerste jaar stopt bij de organisatie, Flexian kosteloos voor een vervanger zorgdraagt.

Deze garantie geven wij, omdat wij vertrouwen hebben in onze expertise en je niet met lege handen willen laten staan. Rendement halen uit de investering die gedaan is door de organisatie, doordat je de werving & selectie hebt uitbesteed, vinden wij als ondernemer vanzelfsprekend. Flexian doet door een zorgvuldige vacature analyse tijdens de werving & selectieprocedure er alles aan, om dit proces met de potentiele nieuwe kandidaat zo zorgvuldig mogelijk uit te werken. Hierdoor creëren wij een zo klein mogelijke mis match.
“Een nieuwe medewerker wordt meestal aangenomen op vaardigheden, maar ontslagen op gedrag”.
Door in de W&S-procedure diep in te gaan op gedrag, passie en drijfveren van kandidaten, kunnen we goed beoordelen of de kandidaat in de cultuur en doelstellingen van de organisatie past. Hierdoor kan de kandidaat bijdragen aan de groei van de organisatie.

Flexian hanteert een andere kijk op mens en organisatie. Dit vind je ook terug in onze werkwijze van Werving & Selectie Plus. Dit maakt Flexian uniek en onderscheidend in de markt.
 
   Dit antwoord is gegeven door Lydia Geelen
Meer informatie over Lydia »


Verslaving, hoe herken ik dat?
Verslaving laat zich niet makkelijk definiëren. Je bent verslaafd als je niet meer de baas bent over je gebruik. Je kunt geestelijk en/of lichamelijk afhankelijk raken. Van geestelijke afhankelijkheid is sprake als je steeds sterker naar het middel gaat verlangen en je je niet meer prettig kunt voelen zonder het middel.
Lichamelijke afhankelijkheid blijkt vooral uit gewenning en onthoudingsverschijnselen. Gewenning wil zeggen dat het lichaam went aan de stof en er steeds meer van nodig heeft om het gewenste effect te bereiken.
Onthoudingsverschijnselen zijn de lichamelijke reacties op het minderen of stoppen met gebruik. Voorbeelden van onthoudingsverschijnselen zijn transpireren, slecht slapen, maagklachten, misselijkheid, onrust, angst, trillen, prikkelbaar en onrust. Hoe verder het gebruik gaat, op hoe meer levensgebieden er zich problemen voordoen. Om verslaving te herkennen kun je het best kijken naar de mate van functioneren. Hoe zit het met mijn werkprestaties? Hoe is mijn financiële situatie? Hoe zit mijn sociaal leven in elkaar? Kwam ik reeds in contact met politie of justitie? En mijn gezondheid?
Verslaafd, wat nu?
In geval van een verslaving is het van belang je te realiseren dat je met een ernstig gezondheidsprobleem te maken hebt. Het omgaan met een verslaafde kan erg moeilijk worden. Onbewust kan een verslaafde jouw hele leven gaan bepalen.
Er zijn verschillende behandelmogelijkheden om een verslaving aan te pakken. Dit kan zowel in een kliniek als op ambulante basis. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om met behulp van een e-coach de verslaving aan te pakken.
Neem in alle gevallen contact op met je huisarts en maak het probleem bespreekbaar.
(Hoe) kom ik van een verslaving af?
Verslaving kan in veel gevallen worden vergeleken met andere chronisch recidiverende aandoeningen. Een verslaving is goed te behandelen zowel klinisch als ambulant maar echte genezing is afhankelijk van de definitie die hieraan gegeven wordt. De meningen lopen hierover dan ook nogal uit elkaar. Sommigen spreken over genezing als er geen sprake is van terugval gedurende een langere periode. Andere spreken van het aanpassen van de levensstijl gedurende de rest van je leven. In dat geval is er geen sprake van genezing maar acceptatie van de ziekte en ermee leren omgaan.
Staat uw vraag er niet bij?
Indien u nog een vraag heeft die hier niet vermeld staat dan kunt u ons dit kenbaar maken door middel van het contactformulier of bel ons: +31 (0)478 850 284