• Flexian Organisatiescan

Flexian Organisatiescan


De Organisatiescan brengt alle factoren die invloed hebben op het rendement van een bestaand team betrouwbaar in kaart. Op basis van deze gegevens kunnen wij verklaren waarom het team zich gedraagt zoals jij dagdagelijks ervaart. Daarnaast kunnen wij voorspellen hoe het bestaande team zal reageren op de situaties die aan ons wordt voorgelegd. Met deze organisatiescan krijgt worden de behoeftes van een team inzichtelijk, evenals de factoren die aandacht verdienen. Ook kunnen wij vertellen of de verwachtingen ten aanzien van een team eerlijk zijn.

Situaties waarvoor deze scan uitermate geschikt is: Men wil...
 • de teamperformance optimaliseren. Maatwerk en efficiëntie zijn hierbij van belang;
 • de cultuur/sfeer binnen een team optimaliseren, zodat medewerkers zich prettiger voelen en productiever zijn;
 • het ziektepercentagen en/of verloop verklaren, waardoor een organisatie zicht krijgt op de factoren die te beïnvloeden zijn;
 • moet afscheid nemen van een aantal medewerkers en wil een constructief team overhouden;
 • wil een team met de minst mogelijke weerstand meenemen in een verandertraject;
 • een aantrekkelijke werkgever blijven voor bestaande medewerkers en zijn voor de talenten in de markt.
De Flexian Organisatiescan is tevens de basis voor het Flexian Recruitment Model ©. Zowel bij het opstellen van het wervingsprofiel, gedurende het selectieproces als bij de onboarding heeft deze scan zijn waarde bewezen. Welke onderdelen vindt je terug in deze scan?

De Organisatiescan wordt gepresenteerd als dashboard en brengt in één oogopslag alle relevante factoren in kaart. Dit dashboard bestaat uit een zevental relevante onderdelen:
 • Index constructieve teams » Geven aan welke relationele gedragingen nodig zijn om het aanpassingsvermogen in een team te vergroten.
 • Herkenbaarheid kernwaarden » Spiegelen de mate waarin organisaties hun eigen kenwaarden leven.
 • Levensfase index » Vertellen de kansen en bedreigingen van de levensfase waarin de organisatie en het team zich bevinden.
 • Herkenbaarheid missie/visie » Spiegelen de mate waarin organisaties hun eigen missie en visie leven en in hoeverre medewerkers deze delen.
 • Medewerkerservaring » Maakt inzichtelijk hoe loyaal medewerkers zijn aan de organisatie.
 • Teamplaat » Een abstracte weergave van het huidige team, met een verklaring voor het gedrag dat zij wel/niet laten zien.
 • Ontbindende factoren » Presenteert de factoren die hoge prioriteit en relatief lage tevredenheid scoren en daardoor reden kunnen zijn voor medewerkers om de arbeidsrelatie te verbreken.
Het ziekteverzuim en uitstroompercentage toetsen we niet expliciet, maar voegen we toe om het dashboard compleet te maken.