Functiebeschrijving


Omdat de tijd verandert. Door educatie, continue informatiestroom, transparantie van de markt komen talenten sneller tot ontwikkeling. Maar niet als de vrijheid van verantwoordelijkheid wordt ingedamd. Wel als de werknemer ‘mede-eigenaar’ wordt van het resultaat van de organisatie. Vertrouwen, vrijheid en resultaatgerichtheid dragen in belangrijke mate bij aan de creativiteit en ontplooiing van medewerkers.

Jammer dat veel werkgevers hun functieprofielen nog hebben geënt op taken in plaats van resultaat-gebieden. Misschien is het tijd voor een andere, slimmere aanpak. Flexian helpt u bij het benoemen van resultaat-gebieden die voortkomen uit de vraag: Waarom uw klanten voor u kiezen en welke positie u in de markt wilt hebben. Hierdoor ontstaat er meer motivatie en rendement binnen uw organisatie, waardoor talent zich ontwikkelt en waarde toevoegt .

Resultaatgerichte Functiebeschrijvingen
Resultaatgericht werken houdt in dat medewerkers zich actief inspannen om concrete resultaten te behalen. Bij tegenslag geven ze niet op en houden ze de uitgezette lijn voor ogen. De resultaatgerichte functiebeschrijving vormt de basis en beschrijft de functie van de medewerker niet in taken, maar in prestaties/resultaten.

Analyse
Bij Flexian begint het advies traject altijd met het juiste begrip van het organisatiedoel en in het verlengde daarvan de individuele resultaatverwachtingen met de daarbij benodigde competenties. Flexian hanteert krachtige modellen om de organisatie, het team en de functie(s) op output/resultaat gerichte wijze te beschrijven.

De klant als uitgangspunt
Resultaatgerichte functies hebben de interne of externe klant als uitgangspunt. Door functiebeschrijvingen op basis hiervan te maken worden alleen die resultaten benoemd, die waarde vol zijn voor de klant.

Sleutelbegrip
Sleutelbegrip bij resultaatgericht werken is ruimte gebaseerd op vertrouwen. Ruimte voor de medewerker om zelf te bepalen hoe hij zijn werk inricht en vertrouwen van de leidinggevende dat de medewerker op basis van zijn vakmanschap het gewenste resultaat daadwerkelijk zal realiseren.

Verschil?
Bij een taakgerichte functiebeschrijving wordt antwoord gegeven op de vraag “Wat doe je?”. Bij een resultaatgerichte beschrijving “Wat is de toegevoegde waarde van je werk?” en “Wat wil je bereiken?”.

Samenwerking
Resultaatgericht werken leidt ook tot effectievere samenwerking tussen jouw medewerkers. Om de eigen resultaten te kunnen behalen is de medewerker immers afhankelijk van de input van de collega’s (interne klanten). Samenwerking ontstaat daardoor vanuit persoonlijk initiatief. Geen doel op zich dus, maar een logisch gevolg van resultaatgerichtheid.

Interesse?
Flexian informeert je in een oriënterend gesprek graag hoe je jouw functiebeschrijvingen resultaatgericht kunt maken. Meer weten? Bel voor een persoonlijk gesprek.