Leiderschapsontwikkeling/ Management Development


Effectief leiderschap is gericht op mensen tot bloei te laten komen doordat ze herkend en erkend worden in hun kernkwaliteiten. En dat ze hierop uitgedaagd worden. Ervaren, stevige leiders kunnen de juiste mensen op de juiste plek inzetten, met oog voor diversiteit. Zij herkennen en erkennen de kwaliteiten van mensen en waar zij elkaar aanvullen. Zij stimuleren mensen om van deze aanvulling ook gebruik te maken.

Om samen een optimaal resultaat te behalen. Om in een cultuur van openheid, vertrouwen, veiligheid en lerend vermogen samen te werken. Waarin de energie gaat stromen. Waarin men elkaar weet te vinden. Waarin samenwerken plezierig wordt en resultaten oplevert. Waarin zelforganisatie plaatsvindt en waar mensen hun verantwoordelijkheid nemen.
 
Leiderschap gaat meer om het vinden van een afgewogen handelingsperspectief dan om het vinden van het juiste antwoord. Welke interventie past bij welke situatie?
 
Een leiderschaps- of een Management Development Traject bij Flexian gaat in op al deze aspecten. Het is een traject waarin theorie, praktijkopdrachten, coaching en intervisie elkaar afwisselen. Om zo te komen tot maatwerk voor de klant en voor de deelnemer, met een optimaal resultaat.