Managementteam ontwikkeling


In enkele teamdagen gaan we aan de slag met bewustwording van de eigen kracht, (h)erkennen van de kracht van anderen en samenwerken. Dat kan natuurlijk pijnlijke of emotionele momenten opleveren. Wij zijn daar niet op uit, maar als dat gebeurt, helpen we bestaande blokkades op te heffen.

Daarbij zijn onze uitgangspunten: begrip voor ieders beleving en het besef dat dé werkelijkheid niet bestaat. Voorts gaan we met elkaar op zoek naar het gezamenlijke doel, de gedeelde ambitie, de gezamenlijke urgentie. En naar de wijze waarop de besluitvorming verloopt. In onze begeleiding blijven we niet hangen bij het proces. We eindigen altijd met concrete acties.