Navigatie

Missie, visie & Ambitie


Onze missie

 • Wij zijn vertrouwenspersoon van directie en management
 • Wij zijn een kritische sparringpartner
 • Wij richten op toekomstbestendigheid van organisaties
 • Dit doen wij door de mensen, hun competenties en de wijze van samenwerking als succesfactor te zien
 • Wij werken vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en kwetsbaarheid.

Onze visie

Ondernemen en werken wordt steeds complexer door de steeds sneller veranderende wereld om ons heen, o.a. door:
 • Sterkere internationalisatie
 • Voortschrijdende technologische vooruitgang
 • Overvloed aan en transparantie van informatie
 • Onze toekomst hangt af van feit of wij een ‘lerende organisatie’ kunnen worden/zijn, om zo oog te houden voor de ontwikkelingen in de wereld om ons heen en hierop te anticiperen en onze concurrenten bij te blijven / voor te zijn.

Ambitie

 • Wij hebben de ambitie om ‘gids van beweging’ te zijn.
 • Wij willen de volgende competenties blijven ontwikkelen om onze visie vorm te geven:
     • ‘Lerende organisatie’: op 2 niveaus: inhoudelijk niveau (kennis) en qua het geven en ontvangen van
        feed back (gedrag)
     • ‘Inhoudelijke profilering:’ vergroten van zichtbaarheid op inhoud: publiceren / geven van lezingen etc.
 • Het is de ambitie van Flexian om de beste, de meest klant- en coachee- en kandidaat gedreven partner te zijn. Flexian is toonaangevend met haar werkwijze. Passie voor het vak, visie en kundigheid zijn kernbegrippen in ons dagelijks handelen. De jarenlange ervaring van onze consultants staat daarbij borg voor een gedegen aanpak.