Onze missie, visie en kernwaarden


Missie
Een bijdrage leveren aan een mooie duurzame wereld, waarin mens en organisatie respectvol omgaan met elkaars tijd en kwaliteit.

Visie 
Wederzijds respect voor mens en organisatie, omdat we accepteren dat niet alles maakbaar is. Van controledrang en zelfoverschatting naar vertrouwen en bijdragen waar je talent ligt. 

Kernwaarden
Onze samenleving verandert voortdurend en daagt organisaties uit mee te bewegen. Dit levert complexe vraagstukken op. Onze consultants begeleiden organisaties bij het binden, boeien en ontbinden van menselijk kapitaal. Zo blijven organisaties eerlijk naar zichzelf en hun mensen. Verdienen organisaties wederzijds respect op basis van hun manier van handelen en halen organisaties optimaal rendement uit hun relaties, zowel in- als extern.

Onze opdrachtgevers
Opdrachtgevers die investeren in onze dienstverlening zijn te herkennen aan de volgende eigenschappen:
» Kunnen eerlijk, wederzijds respect en optimaal rendement bijzonder waarderen;
» Accepteren dat niet alles maakbaar is en zijn daarom zorgvuldiger in het binden, boeien en ontbinden van menselijk kapitaal;
» Hebben een groter belang te dienen dan hun eigen belang of dat van hun team, namelijk het belang van de organisatie of dat van de familie (in geval van een familiebedrijf);
» Zien potentieel achter uiterlijkheden en durven hierin te investeren.