Navigatie

Onze visie op Werving en Selectie


Waarom Flexian, Werving & Selectie benadert vanuit organisatieadvies? "Wie vindt heeft slecht gezocht". Dit geldt zeker voor het aannemen van nieuwe medewerkers.

Paradigma's belemmeren vooruitgang. Onder paradigma (kuhn, 1962) verstaan we: het kader waardoor wij als mens naar de wereld kijken en waarbinnen wij onze observaties een betekenis geven.
Deze verzameling van vooronderstellingen die vanuit het verleden steeds worden meegenomen, bepalen achtereenvolgens wat we zien, hoe we die gegevens verwerken, wat we ervan denken, uit welke alternatieven we menen te moeten kiezen en welke acties we moeten ondernemen. Onbewust worden gegevens die ons niet passen overgeslagen en andere gegevens dusdaning omgevormd zodat die wel in ons wereldbeeld passen. Hierdoor zijn alle ingrediënten voor tunnelvisie aanwezig. Onze consultants nemen onze opdrachtgevers mee in het proces en helpen ze buiten hun eigen kaders te denken. 

Wij nemen veel tijd voor een uitgebreide vacatureanalyse. Wij kijken zorgvuldig naar de levensfase waarin de organisatie van onze opdrachtgever zit. Op welke behoefte binnen de organisatie geeft de nieuwe medewerker antwoord. Wij zien een vacature als een uitgelezen kans om kritisch te te kijken naar het nu en bij te sturen naar de toekomst. De context is voortdurend aan verandering onderhevig. Als het goed is zal de nieuwe medewerker daardoor een ander profiel hebben dan de voorganger waarvan een andere bijdrage werd verwacht.

Flexian gaat door waar veel andere recruiters stoppen. Voor ons houdt selectie meer in dan alleen het CV van de kandidaat voor te leggen aan onze opdrachtgever. In het CV staan ervaringen, kennis en vaardigheden; de “harde feiten”. Voor de perfecte match is meer nodig dan “harde feiten”.

Met name de persoonlijke drijfveren dragen bij aan het succes van een nieuwe medewerker. Er bestaan geen goede of slechte drijfveren. Maar soms worden bepaalde persoonlijke drijfveren ingezet op het verkeerde moment.

De belangrijkste vragen zijn:
* Waar heeft de organisatie op het moment van het ontstaan van de vacature behoefte aan?
* Waar bevindt de organisatie zich op de S-groeicurve? (AEM-cube)
* Is er behoefte aan verandering, beweging, consolideren of bijvoorbeeld teamvorming?
* Hoe kun je concurrentievoorsprong behouden of creëren?

Dat is maatwerk waarvoor wij de organisatie door en door moet kennen. Wij kunnen pas een topprestatie leveren als wij de behoefte van onze relatie echt goed begrijpen. Dan kunnen wij ook garantie geven op W&S opdrachten en door coaching zorgen dat iemand tot zijn recht komt.
Wij staan garant dat de nieuwe medewerker gaat renderen binnen de organisatie. Met onze opdrachtgever en kandidaat maken wij heldere en haalbare doelstellingen. Dat noemen wij W&S PLUS. Zo dragen wij bij aan een verantwoorde investering. Omdat wij geloven in de kracht van een lerende organisatie.

convert to ogg video by EasyHtml5Video.com v1.5.1