Organisatieadvies


De Organisatiescan verklaart datgene wat men ziet of wat intuïtief wordt waargenomen maar niet kan worden geduid. In twee fases wordt valide onderbouwd wat goed is en wat beter kan. Er worden drie belangen aan elkaar verbonden: het organisatiebelang, het teambelang en de persoonlijk belang. Zolang deze drie belangen op elkaar zijn afgestemd kunnen we spreken van een constructief team waar alles vanzelf lijkt te gaan.

Situaties waarvoor deze scan uitermate geschikt is: Men wil...
 • de teamperformance optimaliseren. Maatwerk en efficiëntie zijn hierbij van belang;
 • de voorwaarden scheppen voor zelforganiserende teams;
 • de cultuur/sfeer binnen een team optimaliseren, zodat medewerkers zich prettiger voelen en productiever zijn;
 • het ziektepercentagen en/of verloop verklaren, waardoor een organisatie zicht krijgt op de factoren die te beïnvloeden zijn;
 • moet afscheid nemen van een aantal medewerkers en wil een constructief team overhouden;
 • wil een team met de minst mogelijke weerstand meenemen in een verandertraject;
 • een aantrekkelijke werkgever blijven voor bestaande medewerkers en zijn voor de talenten in de markt.
 • De Flexian Organisatiescan is tevens de basis voor het Flexian Recruitment Model ©. Zowel bij het opstellen van het wervingsprofiel, gedurende het selectieproces als bij de onboarding heeft deze scan zijn waarde bewezen.

Welke fases zijn te scheiden in deze scan?
De Organisatiescan wordt gepresenteerd als dashboard en brengt in één oogopslag alle relevante factoren in kaart. Dit dashboard is resultaat na twee fases.

In fase 1 worden de drie belangen objectief in beeld gebracht:
 • De organisatie en haar helpende of belemmerende factoren voor ontwikkeling;
 • De teamsamenstelling en de gevolgen hiervan voor de teamleden en de organisatie waar deze aan bijdraagt;
 • De interactiestijl van het team en haar teamleden.
 • Deze uitkomsten worden per scan geïnterpreteerd en vertaald in hypotheses.

In fase 2 krijgen de teamleden hun persoonlijke uitkomsten een-op-een teruggekoppeld. Tegelijkertijd toetsen we de hypotheses aan hun bevindingen in de dagelijkse praktijk. Door deze inzichten worden de hyptoheses omgezet naar conclusies. Het complete dashboard wordt in een consult aan het management gepresenteerd, om vervolgens diezelfde uitkomsten te presenteren aan het team.