Outplacement


Outplacement is het traject waarin een medewerker wordt begeleid naar een andere organisatie. Deze verandering van werkgever wordt, helaas nog veel te vaak, als laatste oplossing gezien. Waar beide partijen hun best hebben gedaan om de arbeidsrelatie te laten slagen, blijven ze elkaar teleurstellen. Outplacement is in die fase vaak de enige oplossing.

Flexian belooft een andere kijk op mens en organisatie. Zo kunnen wij met de nodige kennis en ervaring voorspellen wanneer de arbeidsrelatie spanningen op gaat leveren. Iedere medewerker draagt op een bepaald stoeltje bij aan de organisatie. Ook al kan een medewerker alle stoeltjes waarnemen, hij/zij zal nooit op alle stoeltjes kunnen bijdragen. Idealiter draagt een team verspreid over de afgebeelde S-curve bij, deze diversiteit heeft grote voordelen voor het functioneren van een team. De organisatie daarentegen ontwikkelt zich volgens de seizoenen, die aan de rechter zijde van hetzelfde document worden afgebeeld. Opvallend is dat medewerkers op een stoeltje met grote afstand tot de organisatiefase, steeds meer moeite krijgen om de gevraagde inspanningen te leveren.

Voorbeeld
Een medewerker draagt van nature bij op stoeltje 2 en de organisatie bevindt zich in de herfst (zie afbeelding). In de herfst maakt flexibiliteit plaats voor structuur en procedures en regels worden steeds dominanter. De medewerker op stoeltje 2 moet zich enorm 'stretchen' om te kunnen leveren wat nodig is, waardoor werkdagen meer energie kosten dan ze opbrengen. Met de dag neemt de gezondheid van deze medewerker lichamelijk, emotioneel en mentaal af. Het is geen onwil, maar bijdragen aan deze fase lukt eenvoudigweg niet (meer). Hoe mooi zou het zijn als dit moment vooraf was besproken tussen de medewerker en de organisatie? Teleurstelling kan worden voorkomen en een open gesprek inzake een interne vervolgstap kan worden aangegaan. Iedere organisatie heeft, als het goed is, meerdere processen of afdelingen met ieder zijn eigen levensfase.
 

Veiligheid en dezelfde situatie vanuit een ander perspectief zien


Afgelopen jaren hebben wij veelvudig mensen mogen begeleiden naar een andere werkgever. Dit zijn vaak intensieve trajecten die veel met mensen doen. Het is terugkijken, verklaren, verwerken, vooruitkijken, competenties/vaardigheden ontwikkelen, durven, doen en (mocht je worden afgewezen) nogmaals doen. 

Als onze consultants een outplacement traject mogen verzorgen, zullen zij zich eerst verdiepen in de persoon bij ons aan tafel. Wij hebben geen standaard outplacement trajecten. Natuurlijk is het traject afgekaderd en worden al onderstaande fases doorlopen, maar waar onze aandacht per persoon naar uitgaat is maatwerk. Zoals je begrijpt uit het bovenstaande voorbeeld, heeft iedere medewerker een andere behoefte. Het traject, de leerstijl en aandachtsgebieden worden hierop aangepast. 
 

Wie wat vindt heeft slecht gezocht

Rutger Kopland, psychiater & Dichter

Vaak hebben de medewerkers die wij mogen begeleiden al voorwerk gedaan. Op basis van kennis en ervaring wil men die nieuwe functie en/of organisatie vinden. Het is aan ons om mensen af te remmen in 'het vinden'. Outplacement start met het zoeken van jouw talent en de mate waarin competenties en vaardigheden zijn ontwikkeld. Dan pas verbinden we deze bijdrage aan een organisatie en wordt duidelijk onder welke specifieke voorwaarden jouw talent inzetbaar is. Wat heb jij van een organisatie nodig om productief, gezond en gelukkig te zijn?

Deze opbouw zie je terug in de elementen van onze outplacement trajecten: 

»
 
 
Inzicht in jouw bijdrage en talent en de specifieke voorwaarden herkennen
Allereerst brengen we iemands Mechanieken van gedrag en de mate waarin competenties en vaardigheden zijn ontwikkeld in beeld. 
» 


Afscheid nemen en verwerken
Om verder te kunnen hoort de de loopbaan die achter je ligt emotioneel 'neutraal' te zijn. Boosheid, verdriet zijn gezonde fases, maar vaak niet helpend in de beweging vooruit. Mocht het nodig zijn dan kan de samenwerking met onze externe partners een waardevolle toevoeging zijn.
»

 
CV Optimalisatie
Een CV kan zoveel meer vertellen dan je werkervaring, opleiding en cursussen. Niet door allerlei hippe foefjes. Maar door een logisch opgebouwd CV, met aandacht voor de manier van schrijven. 
»

Up-to-date en representatief LinkedIn profiel
Hoe ben je online vindbaar en is deze informatie wenselijk en consistent met je CV? 
»

 
Gerichte motivatiebrief
Een motivatiebrief gaat niet over jou. Je hebt te onderzoeken wie de organisatie is, wat zij nodig hebben en wat ze vragen. Deze informatie heb je te verbinden aan jouw talenten en behoeftes. 
»Personal branding
Jezelf als merk presenteren, waarbij je positieve beelden en associaties oproept. Je gebruikt je persoonlijkheid, kennis en ervaring om je te onderscheiden van anderen. Je laat je (toekomstige) werkgever zien wie je bent en waar je voor staat en dat jij de oplossing bent voor hun vacature.
» Sollicitatietraining
Door onze jarenlange ervaring met het invullen van vacatures weten wij de best beschikbare kandidaten te selecteren voor onze opdrachtgevers. Op basis van deze ervaring met sollicitanten hebben wij een praktische begeleiding in zowel de strategie als de uitvoering (denk aan voorspreken van sollicitatiegesprekken etc.).

Outplacement zegt niets over jouw functioneren of die van een organisatie, de arbeidsrelatie past eenvoudigweg niet meer. Zoals we al aangaven blijft een outplacement traject maatwerk. Mocht je benieuwd zijn naar onze werkwijze of vrijblijvend kennis willen maken? Bel ons of neem contact op middels ons contactformulier