Werkplezier


Teleurstelling wordt gecreëerd door een oneerlijke verwachting
Wanneer je teleurgesteld bent in iemand zegt dit vaak niets over die ander. Sterker nog, de ander hoeft zich niet eens van kwaad bewust te zijn. Had je de verwaching eerlijk afgestemd op de ander in plaats van de ander te vragen wat jijzelf nodig had, dan had je de teleurgesteld voorkomen. 

Voorbeeld 1
Je bent teleurgesteld in Eric. Eric zit bij u in het MT en is verantwoordelijk voor R&D. Zijn zakelijk steun en toeverlaat Cindy was afgelopen week afwezig. Haar moeder was overleden. Zij was na een kort ziektebed, in de leeftijd van 62 jaar, gestorven. Cindy heeft vandaag haar eerste werkdag na het verlies van haar moeder en jij zag haar vanochtend verdrietig bij het koffiezetapparaat staan. Toen je aangaf dat het ook niet meeviel, viel ze jou boos in de reden en vertelde ze dat Eric haar nog niet eens had gecondoleerd in de eerste 2 uur dat ze bij hem op kantoor zat. Toen jij even later Eric's kantoor binnenliep om verhaal te halen, vertelde hij nuchter dat hij alle comotie niet begreep. Hij had vorige week toch netjes een kaart en een appje gestuurd.

Voorbeeld 2
Martine zit in jouw team en is verzuimconsultente. Ze is sterk in de uitvoering van haar werkzaamheden omdat ze meedenkt zonder de belangen van haar opdrachtgever te vergeten. Ze toets of de huidige gang van zaken past bij die kaders die regel- en wetgeving haar meegeeft. Haar clientèle is lovend over haar en zij zet graag dat stapje extra voor haar relaties. Toch valt jou op dat ze, na het vertrek van haar directe collega Sjoerd, slordiger wordt. Daar waar het niet klopt signaalt ze het wel, maar zet ze het niet meer in proces. Ze blijft uitstellen. Je hebt dit reeds twee keer met haar besproken, ze beloofd beterschap, maar deze blijft tot op heden uit. 

Hierboven lees je twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Voorbeeld 1 kan pijnlijk zijn om te lezen en menigeen zal het uitblijven van de condoleance van Eric veroordelen, maar is dit terecht? Daarentegen zien we in voorbeeld 2 dat velen niet begrijpen wat er met Martine aan de hand is. Zo correct als ze voor haar cliënten is, zo slordig zet ze processen intern door. Zou het te maken kunnen hebben met de synergie tussen haar en Sjoerd? Zij signaleert en Sjoerd zet proactief dingen in proces. Zij attendeerde Sjoerd vervolgens als hij een proces onzorgvuldig afrondde.

De mechanieken van ieders gedrag bepalen wanneer en hoe iemand reageert. Als jouw verwachting van iemand niet afgestemd is op zijn of haar mechanieken van gedrag, dan zal je keer op keer teleurgesteld worden in hetgeen iemand wel óf niet doet. Wij geloven oprecht dat iemand de ander niet opzettelijk kwetst (voorbeeld 1) of bewust verzuimt om te verbeteren (voorbeeld 2). De enige manier om gedrag eerlijk te kunnen waarnemen is door de intentie te hebben om de ander te begrijpen. 

Hoe ziet onze dienst Werkplezier eruit?
Werkplezier is niets anders dan de verwachting die een organisatie van een medewerker heeft te vergelijken met iemands natuurlijke bijdrage. Zo krijgen organisaties zicht op de verwachtingen die een organisatie van een medewerker mag hebben. De intake bestaat uit twee onderdelen: een 1-op-1-gesprek met de medewerker en aansluitend een trilateraal met de direct leidinggevende. Doel van deze intake is om de resultaatgebieden van iemands functie helder te krijgen. Daarnaast wordt geinventariseerd wat er nog meer van iemand wordt verwacht. Wij vragen de functiebeschrijving vooraf met ons te delen. Deze functiebeschrijving is niet leidend, maar wordt altijd doorgenomen en kritisch bevraagd.

Vervolgens krijgt de medewerker een assessment om zijn mechanieken van gedrag inzichtelijk te krijgen. De tooling die wij hiervoor inzetten is wetenschappelijk onderbouwd en is nauwelijks ontwikkelbaar, waardoor de waarde van dit assessment nauwelijks verloren gaat. Zodra het rapport wordt opgeleverd wordt deze vergeleken met de functiebeschrijving en de intake. 

De terugkoppeling bestaat, evenals de intake, uit twee onderdelen: een 1-op-1-gesprek met de medewerker en aansluitend een trilateraal met de direct leidinggevende. Er worden tevens oplossingen aangedragen om eerdere teleurstellingen voor eens en altijd te verhelpen. 

Resulaten van Werkplezier
Zoals we eerder schreven: Teleurstelling wordt gecreëerd door een oneerlijke verwachting. Veel medewerkers hebben (on)bewust door dat men teleurgesteld is in zijn of haar functioneren.

De interventie Werkplezier resulteert in wederzijds begrip en de veiligheid om zaken te mogen bespreken. Dit leidt tot een toename van werkplezier en productiviteit. Daarnaast kan de leidinggevende specifieker aansturen op de resultaatgebieden die bij deze medewerker van toepassing zijn.