Aanpak van organisatieadvies: analyse en begeleiding


De methodiek die Flexian gebruikt om resultaat te behalen, bestaat uit twee fasen: analyse en begeleiding.

Analyse
In de analytische fase gaan we na wat jouw organisatie wilt bereiken, in hoeverre jouw organisatie wendbaar is, of bedrijfswaarden écht betekenis binnen je organisatie hebben, of de gestelde doelen behaald worden en op welke wijze jouw organisatie dit tracht te doen. Hierbij kijken we naar zaken als missie en visie, gezamenlijke ambitie, strategie, samenwerking, leiderschap, externe focus, ambities, gedrag, groepsdynamica en de mate van verstarring. Bron van gegevens voor de analyse is een gesprek met de directie of het management, eventueel aangevuld met beleidsstukken en gesprekken met betrokkenen.

Begeleiding: de snelkookpan
Onze begeleiding is kort en concreet en kenmerkt zich door een focus op gezamenlijke ontwikkeling en toekomst. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse bieden wij onder andere diensten aan, die op de volgende tabbladen beschreven worden.