Visie ten aanzien van organisatieontwikkeling: Diversiteit en wendbaarheid


Wij zien diversiteit als cruciale factor in het adaptief vermogen van een organisatie. In onze visie zijn openheid en elkaars kwaliteiten aanvullen belangrijke factoren voor succesvolle verandering. Daarom kijken wij in onze begeleiding hoe mensen samen hun werk en organisatie vorm geven, vanuit welke waarden zij dit doen en welk gedrag zij laten zien.

Een adaptieve, succesvolle organisatie bestaat uit mensen die samen een doel realiseren. Mensen die op de goede plek zitten, die vanuit hun kracht kunnen werken. Die beseffen waar hun kwaliteiten liggen en hoe zij deze kunnen inzetten, maar ook weten waarin zij de ander nodig hebben, hoe zij kunnen samenwerken. Een organisatie met een open cultuur, met mensen die een externe focus hebben en die zelf hun werk organiseren.