Senior Consultant Organisatieadvies


Wij geloven dat mensen niet zo maakbaar en ontwikkelbaar zijn als we vaak denken. Daarom draaien wij het graag om: Wat heeft de organisatie nodig? Wat is er hiervan aanwezig binnen het bestaande team en wat blijft er onbenut? Mocht het bestaande team niet tegemoetkomen aan dat wat de organisatie nodig heeft, wat is een gezond en duurzaam alternatief?

Voorspellen hoe en wanneer iemand gaat bijdragen vinden de consultants van Flexian bij medewerkers minstens zo relevant als kennis en ervaring. Wij zien geregeld dat organisaties de tweede optie dominant maken en menselijk kapitaal langzaam ziek wordt. Afname van loyaliteit, tevredenheid en lichamelijke en mentale gezondheid zijn het gevolg.

Voorspelbaarheid van resultaten wat de medewerker of het team je gaat brengen, daar committeren wij ons graag aan. Een eerlijke analyse en advies met respect voor ieders bijdrage.

Omdat wij nog meer organisaties en personen deze ervaring gunnen, zijn wij op zoek naar zelfstandige ervaren coaches, organisatieadviseurs en trainers. Mogen doen waar je goed in bent en bijdragen waar je het verschil kunt maken. Een zelfstandig ondernemer die weet en leeft dat maakbaarheid niet bestaat en zich daarom bewust is dat complementaire ondernemers verder komen. Zelfvoorzienend en intrinsiek gemotiveerd om te blijven groeien.

Ter uitbreiding van het team, zijn wij op zoek naar een gedreven, resultaat- en vooral ook mensgerichte Senior Consultant, die commercieel talent weet te combineren met ondernemersgeest. Heb jij lef, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel? Start dan nu je eigen Flexian praktijk als zelfstandig ondernemer.

Een Flexian consultant is:
• Gemiddeld exploratief
• Relatie-georiënteerd
• Generalistisch

Hebben passie en talent voor:
• Het verwezenlijken van dingen; hebben een drive om te verkennen
• Het denken aan de middellange termijn
• Het van buiten naar binnen werken
• Het vervullen van een generaliserende rol; hun gebied van interesse verbinden met andere gebieden

Van nature:

Weten ze de implementatie van vernieuwingen met betrekking tot relaties te managen. Het zijn informele denkers die voortgang graag mogelijk maken door die vernieuwingen pragmatisch op te pakken en met originele oplossingen te komen. Het zijn onderhoudende, impulsieve vernieuwers die flexibel en idealistisch zijn en gedreven om menselijke doelen te realiseren. Ze zijn er hartstochtelijk mee bezig om het beste uit zichzelf te halen en ze hebben een uniek talent om anderen ook tot bloei te laten komen.

Hebben de volgende persoonlijke effectiviteitskenmerken:
• Gedijen bij diversiteit, integratie en het werken in een multidisciplinaire omgeving
• Hebben geen moeite met het oplossen van dilemma’s en paradoxen
• Zijn zeer goed in staat om te gaan met complexiteit en bestaande situaties uit meerdere invalshoeken te bekijken.
• Zijn gevoelig voor hun omgeving en in staat om hun expertise daarmee te verbinden; of het nu om het team, de organisatie, collega’s of de samenleving gaat
• Hun primaire teambijdrage is hun vermogen tot integratie
• Zullen geen resultaten afdwingen als ze vermoeden dat een omweg leidt tot betere, substantiëlere resultaten
• Kiezen liever voor een sturende dan voor een controlerende aanpak, zelfs bij projecten onder grote tijdsdruk
• Een integratieve aanpak zal hun relaties versterken, vooral in complexe situaties waar die juist onder druk kunnen staan
• Hebben feeling voor de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen; zijn zich daar voortdurend van bewust
• Zien een naadloos verband tussen het verleden, het heden en de toekomst

Kan jij als Senior Consultant:
. Zorgen voor organisatieadvies op HBO+ werk- en denkniveau;
. Onbevooroordeeld luisteren (bereid en vaardig) om tot de kern van de hulpvraag te komen;
. Rendementvol je eigen business creëren en heb je de discipline deze te onderhouden;
. Op meerdere niveaus en volgens de kernwaarden van Flexian communiceren, zodat de opdrachtgever je herkent als Flexiaan;
. De afdracht fee zien als een zakelijke overeenkomst voor de support die Flexian jou biedt;
Jouw kwalitatieve ervaring met één of meerdere van onze diensten inzetten om verder te groeien als professional;
....dan wil Flexian Organisatieadvies Group BV jou graag ondersteunen bij het opzetten en exploiteren van jouw praktijk op je eigen locatie in Nederland!

Waar staat Flexian voor?


Flexian is een organisatieadviesbureau met een andere kijk op mens en organisatie. Bij ons staan mensen centraal. Of het nu gaat om directie, medewerker, stakeholder of klant. Iedere relatie draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan de dynamiek van een organisatie.
Onze samenleving verandert voortdurend en daagt organisaties uit mee te bewegen. Dit levert complexe vraagstukken op. Wij begeleiden organisaties bij het binden, boeien en ontbinden van menselijk kapitaal. Zo blijven organisaties eerlijk naar zichzelf. Verdienen organisaties wederzijds respect op basis van hun manier van handelen en halen organisaties optimaal rendement uit hun relaties, zowel in- als extern.

Flexian kent drie pijlers binnen haar dienstverlening:
» Organisatiescan
» Teamsamenstelling
» Training & Coaching

Waar staan onze consultants voor?
Onze samenleving verandert voortdurend en daagt organisaties uit mee te bewegen. Dit levert complexe vraagstukken op. Onze consultants begeleiden organisaties bij het binden, boeien en ontbinden van menselijk kapitaal. Zo blijven organisaties eerlijk naar zichzelf en hun mensen. Verdienen organisaties wederzijds respect op basis van hun manier van handelen en halen organisaties optimaal rendement uit hun relaties, zowel in- als extern.
Herkent u of bent u de senior coach, trainer of organisatieadviseur die wij zoeken? Neem contact op met Frank de Beer.

Onze opdrachtgevers
Opdrachtgevers die investeren in onze dienstverlening zijn te herkennen aan de volgende eigenschappen:
• Kunnen eerlijk, wederzijds respect en optimaal rendement bijzonder waarderen;
• Accepteren dat niet alles maakbaar is en zijn daarom zorgvuldiger in het binden, boeien en ontbinden van menselijk kapitaal;
• Hebben een groter belang te dienen dan hun eigen belang of dat van hun team, namelijk het belang van de organisatie of dat van de familie (in geval van een familiebedrijf);
• Zien potentieel achter uiterlijkheden en durven hierin te investeren.

Wat kan Flexian Organisatieadvies voor jou betekenen?
Buiten de unieke manier van werken en de onderscheidende instrumentaria die je helpen een professionele analyse te maken, biedt Flexian je gedreven collegae waarmee je kan samenwerken op het allerhoogste niveau. Al onze consultants komen maandelijks samen op het partneroverleg, dat plaatsvindt op ons hoofdkantoor in Geijsteren. Flexian Organisatieadvies heeft een gedegen interne opleiding die je doorloopt, mochten wij beiden de meerwaarde ervaren om tot intensieve samenwerking over te gaan. Na deze opleiding geven wij maatwerk ondersteuning om je te ontwikkelen tot een consultant die het verschil bij haar klanten maakt. Zo behaalt ook jouw praktijk het optimale rendement.