Personal Coaching


“Topprestaties worden alleen bereikt door mensen die ‘goed in hun vel’ zitten. Personal Coaching door één van de zelfstandig professionals van Flexian is gericht op leren en ontwikkeling. Niet uit ideële overwegingen, maar omdat we veronderstellen dat een medewerker die zich ontwikkelt, betere prestaties levert voor de organisatie. Een moderne organisatie kan niet meer vanuit één punt worden aangestuurd. De samengebalde intelligentie en energie van alle medewerkers is nodig om tot topprestaties te komen.”
Bron: Willem Verhoeven - Associatie voor Coaching.

Resultaatgerichte Coaching
In organisaties gaat het om het realiseren van resultaten. Bij Flexian is coaching dan ook gericht op de ontwikkeling van individuen en teams met het oog op prestatieverbetering. Het tegenovergestelde dus van ‘pappen en nathouden’. Resultaatgerichte coaching vindt plaats in een relatie tussen evenwaardige zelfsturende individuen (jij en je coach), waarbij afspraken gemaakt worden over de te behalen doelen.

Coaching, die uitgaat van de gecoachte
Effectieve coaching kan alleen plaatsvinden als jij de behoefte hieraan hebt en de wil hebt om je prestaties te verbeteren. Wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid zijn de pijlers voor de coachingsrelatie.

Verantwoordeljkheid
Volgens Flexian heb je geen verantwoordelijkheid en krijg je die evenmin. Verantwoordelijkheid neem je. Dat betekent dat je voortdurend je antwoord kiest op omstandigheden die zich voordoen. Dat kan natuurlijk alleen maar als je hiertoe de keuze hebt. Kiezen is het kernproces voor zelfsturing.
De coach begeleidt jou om er voor te zorgen dat het proces van verantwoordelijkheid nemen goed verloopt. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat je verantwoording durft af te leggen.

Bewustzijn
Bewustzijn is eveneens een belangrijke pijler van prestatieverbetering. Bewustzijn kent twee werelden. De eerste wereld nemen we waar, ons bewustzijn registreert. De tweede wereld stellen we ons voor, die is imaginair. Die creëren we zelf in onze hersenen. Zo creëren we zelf onze werkelijkheid. Hoe beter je je bewust bent van je eigen gedragingen en je eigen interpretaties, hoe meer mogelijkheden je zult zien voor prestatieverbetering.

Interesse in personal coaching?
Flexian Organisatieadvies informeert je in een oriënterend gesprek graag over onze visie over resultaatgerichte coaching en de voordelen daarvan voor jou. Bel ons voor een persoonlijk gesprek.