Hoe ziet een Selectie testdag bij Flexian eruit?


Na een uitgebreide vacatureanalyse bij onze opdrachtgever stellen wij een selectieprofiel op. Dit selectieprofiel wordt voor de start van de testdag met onze opdrachtgevers gedeeld en na onderling overleg akkoord bevonden. Voorafgaand aan de Selectie Testdag ontvangt de kandidaat een flyer met alle relevante informatie en wordt hij/zij verzocht het assessment online vooraf in te vullen. De selectie testdag duurt 7,5 uur waarbij eten en drinken door Flexian wordt verzorgd. De uitslagen krijgt de kandidaat op de testdag zelf teruggekoppeld, waarna de uitkomsten worden verbonden aan het selectieprofiel van de opdrachtgever. Flexian heeft beschikking over verschillende rollenspellen, oefeningen, interviews etc. De keuze voor de samenstelling van deze dag wordt vooraf afgestemd met de oprachtgever. Na deze dag ontvangt de kandidaat zijn rapport afgedrukt en digitaal per e-mail.

Flexian brengt alle getoetste kandidaten samen in een kandidatenprofiel, zodat onze opdrachtgevers eenvoudig kunnen vergelijken. Uiteraard worden alle originele rapporten toegevoegd als naslagwerk. Op basis van het selectieprofiel en de verkregen inzichten brengt Flexian een selectieadvies uit, deze wordt fysiek teruggekoppeld aan onze opdrachtgever. Tijdens dit consult lichten wij de uitkomsten toe en kunnen wij de opdrachtgever vertellen hoe iedere kandidaat zal reageren op een situatie die de opdrachtgever aan ons voorlegt.