Team- en individuele performance


Een team bestaat uit professionals die ieder hun eigen waarheid hebben. Al deze waarheden zijn 100% waar en slechts een gedeelte van de totale waarheid. De manier waarop wij teams en professionals begeleiden past deze zienswijze.

Teamperformance » Omdat iedereen zich prettiger voelt in een team dat 'werkt', wetende dat dat voor iedereen iets ander mag zijn. Flexian begeleidt groepen naar contructieve teams, waar ieder zijn eigen talent herkent en mag (blijven) inzetten.

Persoonlijke groei » Een andere kijk naar mens en organisatie. Wij begeleiden mensen om de bijdrage van een henzelf of collega's optimaal te laten zijn. 

 

Teamperformance zit in ons en kost nauwelijks energie.
Mits we de onderlinge verschillen respecteren en het collectief laat werken. Voorwaarde is, dat alle benodigde talenten aanwezig zijn in het team.

Als iets 'niet loopt' heeft dit vaak een oorzaak. Denk aan bijvoorbeeld de teamsamenstelling, de ervaren veligheid of de overtuiging dat het invullen van de functie maakbaar is. Onze consultants hebben geen standaard teaminterventie op de plank liggen. Dit blijft maatwerk. Ieder team heeft een unieke manier van werken, op basis van de individuen waaruit het team is opgebouwd. 

Flexian belooft een gezonde en haalbare teaminterventie voor mens en organisatie: Eerlijk, wederzijds respectvol en met een hoog rendement voor mens én organisatie.

Persoonlijke groei is het resultaat als weten en persoonlijke ervaring samenkomen.

Waarom coachees voor ons kiezen? Dat is de ervaring die ze overhouden na de eerste kennismaking. De expertise en manier waarop onze consultants onderzoeken waar jouw exacte coachvraag ligt. Wij willen niet helpen, maar ons verplaatsen ons in wie jij bent en welke leerstijl en antwoorden bij jou passen.

Als het coachtraject aan ons wordt toevertrouwd brengen we eerst jouw natuurlijke bijdrage, met bijbehorende waarheid en unieke leerstijl, betrouwbaar in beeld. Dit helpt ons in de maatwerk aanpak die wij verzorgen, zodat we zo eerlijk mogelijk naar jou en jouw coachvraag kunnen luisteren. Hierdoor voelen coachees zich veilig, begrepen en kunnen zij daadwerkelijk persoonlijk groeien. Onze inzichten (weten) getoetst aan jouw persoonlijke ervaring resulteren in oplossingen en groei. Weet dat vrijblijvend kennis maken tot de mogelijkheden behoort om te onderzoeken of onze manier van coachen bij jou past.