Teamsamenstelling


De Flexian manier van teams samenstellen kenmerkt zich door twee vertrekpunten:

Er is een belang groter te dienen dan het belang van de medewerker of het team: Het belang van de organisatie.


De organisatie zorgt voor haar medewerkers, die op op hun beurt bijdragen aan de organisatiedynamiek en de teamperformance. Wanneer de belangen van de organisatie, het team en de indiviu in één lijn liggen dan kost ontwikkeling nauwelijks energie. 

De wereld is niet zo maakbaar en ontwikkelbaar als vaak wordt gedacht.


De consultants van Flexian begeleiden organisaties bij het organiseren van menselijk kapitaal. Binnen al onze facetten van teamsamenstelling speelt 'het kunnen voldoen aan de verwachting' een grote rol. Er zijn voor ons dan ook twee variabelen die het succes beinvloeden: 
  • Creëren van eerlijke verwachtingen vanuit de medewerker zelf, zijn collegae en de organisatie;
  • Matchen van de juiste medewerker bij de gevraagde functie.

Ieder ziet zijn omgeving door zijn eigen ogen. De manier waarop iemand zijn omgeving waarneemt is geen keuze, nauwelijks te ontwikkelen. Dit heeft te maken onze 'fabrieksinstelling'. Wanneer organisaties zicht hebben op deze fabrieksinstellingen begrijpen ze waarom teams bewegen zoals ze doen. Je leert kansrijker kijken naar de bijdrage van een team en haar individuele talenten. Dat deze talenten niet altijd passen bij de behoefte van de organisatie is een feit. Maar organisaties krijgen letterlijk zicht op hun menselijk kapitaal: Wat heeft de organisatie nodig en wie draagt daar aan bij? Wie missen we? En wie doen we een plezier door (tijdelijk) afscheid te nemen? 

Concreet zijn er drie winnaars:
  • De organisatie die ontwikkelt;
  • Teams die efficiënt en constructief samenwerken en elkaar respecteren;
  • Medewerkers die productief zijn, werkplezier ervaren en gezond blijven bij de dingen die ze mogen doen.

Onze manier van teams samenstellen wordt toegepast in een drietal diensten:
Instroom » Flexian Recruitment Model ©
Doorstroom » Functies aanpassen om rol/talent
Uitstroom » Outplacement