Selectie nieuwe medewerkers


Waarmee kunnen wij je helpen als er een interne of externe sollicitant is voor een vacature?
Het komt regelmatig voor dat medewerkers intern solliciteren op een interne vacature of dat er vanuit het persoonlijk netwerk een sollicitant zich meldt. Gaat deze persoon je brengen wat je graag wilt? Het enthousiasme een goede oplossing voor de vacature gevonden te hebben, zet zorgvuldigheid vaak onbewust op een tweede plek.
En daar wordt de organisatie én de sollicitant niet mee geholpen. Vaak leidt dit tot verlies van goede arbeidskrachten en relaties.

Flexian rekruiters kijken anders naar mensen en de daarbij behorende competenties en talenten.
Ervaringen, kennis en vaardigheden zijn de zogenaamde “harde feiten”.
Echter voor de perfecte match is er meer nodig dan alleen de “harde feiten”.
Er ontstaat vaak teleurstelling doordat de nieuwe medewerking binnen de organisatie niet tot wasdom komt. En dat is extra pijnlijk als het gaat over een gewaardeerde medewerker die intern is doorgeschoven of een netwerkrelatie.

Waarom past iemand met de juiste “harde feiten” soms toch niet op een bepaalde positie?
Het zijn met name de persoonlijke drijfveren die bijdragen aan het succes van een nieuwe medewerker. Er bestaan geen goede of slechte drijfveren. Maar het komt wel regelmatig voor dat bepaalde drijfveren op het verkeerde moment worden ingezet. De belangrijkste vraag is: “Waar heeft de organisatie op het moment van het invullen van de vacature behoefte aan?” In welke groeifase bevindt de organisatie zich? Is er behoefte aan verandering, beweging, consolideren of bijvoorbeeld teamvorming? Wat is er nodig? Ofwel heeft de organisatie iemand nodig met een winst, zekerheid, erkenning of gemak drijfveer?

Wat wordt er nu echt verwacht van de nieuwe medewerker en kan hij dat ook vanuit zijn eigen ‘fabrieksinstelling’ waarmaken?
Om hier goed antwoord op te kunnen geven heb je buiten inzicht in de behoefte van de organisatie ook inzicht nodig in het gedrag van mensen. Daar willen wij je graag bij helpen.