De kracht van selectie


DE KRACHT VAN SELECTIE

Het vak Werving & Selectie bestaat uit twee onderdelen; het werven van potentieel geschikte kandidaten en het uiteindelijke selecteren van de beste kandidaten voor een vacature.
Onder invloed van sociale media zoals LinkedIn etc. is werving van kandidaten steeds transparanter geworden. Een bureau zoals Flexian onderscheidt zich hier op gebied van Executive Search, het pure “headhunten” van kandidaten.
Waar in deze tijd het accent op ligt om werkelijk het verschil te maken is hoe we kandidaten selecteren.
Flexian Organisatieadvies kijkt anders naar mens en organisaties. Wij kijken waar mensen van nature bijdragen aan de missie en doelstellingen van een organisatie. Elk bedrijf bevindt zich in een bepaalde fase op de S-curve, groeicurve (winter, lente, zomer, herfst).
In elke fase heb je talenten van medewerkers nodig die het bedrijf naar een volgende fase kunnen begeleiden/loodsen. Bij ons ligt de nadruk op Werving en Selectie PLUS.

Op Selectie met een hoofdletter S.
Wij selecteren onze kandidaten op basis van CV, harde (opleiding en werkervaring) en zachte criteria (persoonlijke eigenschappen, competenties) en in aanvulling hierop leggen wij het accent op het in kaart brengen van drijfveren en talenten van mensen.
Daar brengen wij een verdieping in aan en testen deze middels de AEM cube.
Als voorbeeld wil ik hier graag bespreken hoe wij bijv. omgaan met de invulling van een vacature. Een bedrijf nodigt ons uit om een vacature te bespreken. Al snel wordt dan een functieprofiel op tafel gelegd en wordt gevraagd of wij mensen kunnen leveren. Onze aanpak is dan als volgt. Eerst maken we als het ware een “selfie” van de organisatie. Waar staat het bedrijf nu en waar wil het in de toekomst over drie jaar naar toe.
In welke fase van de S-curve (groeicurve) bevindt het bedrijf zich nu, pioniersfase, dan wordt er vooral ontwikkeld en bedacht. Of de fase van bouwen, het vermarkten van een uniek concept. Of de derde fase van het borgen, het structureren of de laatste fase van consolidatie, het bewaken en behouden.
Er wordt gekeken welke medewerkers momenteel aan boord zijn en over welke kwaliteiten zij beschikken. Past dit gezelschap ook in de nieuwe context over drie jaar. Na een gedegen analyse d.m.v. het testinstrument AEM Cube, volgt een advies aan het bedrijf. Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk een nieuwe medewerker wordt gezocht. Of dat bestaande medewerker(s) dienen te worden gecoached of dat in het kader van loopbaanadvies specifieke medewerker(s) beter op hun plaats zijn op een andere functie binnen het bedrijf. Ook kan het resulteren in advies voor outplacement, het zoeken naar een werkkring buiten de organisatie.
Door als het ware een extra dimensie toe te voegen, in aanvulling op selectie
op basis van opleiding, werkervaring en persoonlijke eigenschappen, (competenties) wordt er echt gekeken waar een medewerker van nature aan bijdraagt.

xx Deze weblog werd geschreven door Paul Vosman.
Meer weten? Neem dan contact met hem op.
Reacties


Nog geen reacties geplaatst...
Plaats je eigen reactie


  
    Reactie:
  
    Naam:    
    E-mail:
 Uw e-mailadres wordt niet getoond