Krijgt het NIET teveel aandacht?


Hersenen kunnen niets met het woordje ‘niet’
Als ik zeg: “denk niet aan een rose olifant”, dan flitst meteen het beeld van die rose olifant voorbij op je netvlies. Onze hersenen kunnen namelijk niets met het woord ‘niet’. Sterker nog na dat woord komt eerder de tegenovergestelde variant naar boven. De hersenen begrijpen het woord prima maar het ‘niet’ uitvoeren blijkt in de praktijk best lastig te zijn.
Er is een tweede reden waarom het woord ‘niet’, zelden het gewenste effect heeft. Het geeft je namelijk geen enkele informatie over wat er wel mogelijk is en over welke kansen er zijn.

Onze taal is doorspekt met negatief woordgebruik. Zelfs dubbele ontkenningen in spreektaal zijn ruimschoots aanwezig. “Een beetje concurrentie kan nooit geen kwaad”, of ”Jij hebt ook nooit geen tijd”, komen in ons spreektaalgebruik regelmatig voor. Ook in mijn organisatieadvies praktijk word ik geconfronteerd met het NIET. Regelmatig wordt aan mij de vraag gesteld om competenties te ontwikkelen die er NIET zijn of teams samen te stellen waarbij aan medewerkers gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan activiteiten waarvoor hun talent ontbreekt. Uiteraard kiezen wij dan graag voor andere mogelijkheden. Wij kijken naar wat er wel is en zetten de primaire talenten van de medewerkers graag in, zodat er een sterk team gevormd kan worden.

Bij sollicitaties wordt het diploma gebruikt als onderlegger voor de verwachtte bijdrage aan de functie. Iedereen die ooit op school heeft gezeten en een diploma voor een opleiding heeft gehaald, weet dat de klas waarin hij afstudeerde bestond uit een smeltkroes van talenten, drijfveren en maturiteit. De belangrijkste overeenkomst tussen de studenten was de studierichting. Dat iedereen vanuit zijn eigen unieke DNA een bijdrage levert aan de rol/functie waarvoor de persoon is opgeleid wordt vaak onderbelicht. De diversiteit van de klas zorgde juist voor de sociale cohesie en dat gezamenlijke opdrachten het gewenste resultaat opleverde.

Waarom willen mensen dat iedereen alles kan? Door de behoefte aan een ‘perfecte’ wereld, willen mensen de wereld graag maakbaar maken. Het lijkt erop dat de reclamewereld en Facebook met elkaar de competitie aangaan om ons te laten geloven dat de ‘perfecte’ wereld voor iedereen is weggelegd. Facebook staat vol met ideale sociale omgevingen. Het een nog mooier dan het andere. De reclamewereld belooft ons eeuwige jeugd, omdat we NIET ouder willen worden. Je kunt je afvragen waarom wij mensen zo gefocust zijn om het NIET te veranderen in het WEL. Hebben we last van het NIET, omdat er geen ruimte is in de maakbare wereld voor iets wat het beste gedefinieerd kan worden als onvolmaakt of leegte? Naar een eenduidig antwoord ben ik nog op zoek.

Ik word getriggerd dat iets wat er NIET is, zo’n dominante rol in ons leven mag innemen. Kinderen worden op school al van jongs af aan beoordeeld op de vaardigheden waar ze minder goed in zijn. Zo krijgen kinderen bijles in de vakken waar ze onder gemiddeld in scoren en vaak minder uur onderwijs in de vakken waar ze boven gemiddeld goed in zijn. In mijn beleving een belangrijke bijdrage aan de zesjes cultuur van onze maatschappij. Juist door extra aandacht te geven aan de talenten creëer je een omgeving waarin ieder mens vanuit zijn kracht kan excelleren en bijdragen aan een organisatie of de wereld. Wat zou de wereld dan veel krachtiger zijn. Gekscherend zeg ik weleens: Diploma’s zijn er voor mensen die kunnen laten zien dat ze bepaalde vaardigheden die hun negatieve energie kosten eigen kunnen maken. Vaardigheden dus, waar iemand van nature geen talent voor heeft. Iets om over na te denken als we afgestuurde dan juist op basis van dit diploma een rol toedichten in een organisatie.

Persoonlijk heb ik nooit goed begrepen waarom wat er NIET is, zoveel aandacht krijgt. Het geloof van onze organisatie is gebaseerd op wat er wel is. Vandaar onze slogan: “Een andere kijk op mens en organisatie”
Het WEL kan je inzetten zodat er een bijdragen aan een organisatie wordt geleverd. Het draagt bij aan optimalisatie, doordat er gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten en vaardigheden. Als talent en vaardigheden het fundament vormen van je organisatie, ben je in staat om je eigen droom en doelstelling waar te maken. 

xx Deze weblog werd geschreven door Frank de Beer.
Meer weten? Neem dan contact met hem op.Reacties


Nog geen reacties geplaatst...
Plaats je eigen reactie


  
    Reactie:
  
    Naam:    
    E-mail:
 Uw e-mailadres wordt niet getoond