Organisaties en het ritme van de natuur deel 1


Je zou het wellicht niet verwachten maar mensen, dieren, planten en organisaties hebben een sterke overeenkomst. Hun levenscyclus.
Winter, Lente, Zomer, Herfst.
Oftewel
Conceptie, Geboorte, Groei, Volwassenheid/oogsten en Achteruitgang/afsterven.

Laten we even inzoomen op hoe dat eruit ziet voor een organisatie.
Een organisatie maakt een start in de winter.
De winter is de tijd dat er uiterlijk nog weinig zichtbaar is maar binnenin bruisen de ideeën
voor een nieuw product of dienst. De pionier werkt dit uit en wil dit realiseren. De middelen zijn vaak schaars en net voldoende om te overleven.
In de lente worden de plannen van de winter concreet gemaakt. Er is enthousiasme en vertrouwen dat de droom gerealiseerd gaat worden. Het is zwaar maar zaken beginnen vorm te krijgen en voorspelbaar te worden.
In de zomer beginnen de resultaten zichtbaar te worden. De groei zet door en er is zekerheid dat het doel gehaald gaat worden. In de late zomer houden inspanning en opbrengsten elkaar vaak in evenwicht.
De herfst is de fase van oogsten. De inspanningen uit het verleden worden (royaal)beloond.
In de late herfst is succes niet meer vanzelfsprekend. Er zijn tekenen van verval en er moet geoptimaliseerd worden
Na de herfst komt toch weer de winter. Het afsterven van het product of dienst.
Wil je als organisatie overleven dan heb je, als het goed is, al een begin gemaakt met een nieuwe groeicurve.

Een organisatie beweegt zich bewust of onbewust volgens dit seizoenenpatroon. Dat is een gegeven.
Je kunt dit proces vergelijken met de uitgerekte letter S. Langzame groei in het begin vervolgens versnelde groei wat weer gevolgd wordt door afvlakking totdat het verval zich inzet. Vandaar dat dit proces bekent staat als de S-curve.

Het blijkt dat medewerkers ingedeeld kunnen worden op basis van de bijdrage die ze bij voorkeur leveren aan één fase van de S-curve. Dat is hun specifieke talent.
Zo zijn er Wintermensen (pioniers) die altijd iets nieuws bedenken en zich vervelen bij routine.
De lentemens test deze uitvindingen graag uit en kijkt hoe het zou kunnen werken.
De zomermensen zijn de aanpakkers. Zij zorgen er voor dat het werk gerealiseerd wordt en dat het afkomt.
De herfstmensen oogsten, zij zorgen met hun structuur en regelmaat dat het maximale resultaat wordt behaald. Zij houden van controleren, behouden en bewaken. Zij leven op routine.

Daarnaast zou je de groei van een organisatie kunnen vergelijken met een estafette. Het stokje wordt telkens doorgegeven aan het volgend seizoen oftewel de volgende loper. Let wel: Iedereen is dus even belangrijk.
Immers als het onderweg ergens hapert en het stokje valt haalt niemand de finish.

Hoe mooi zou het zijn als je zou weten wat de startvolgorde van je medewerkers moet zijn in de estafette. Als je zou weten waar ze optimaal bijdragen aan de groei van de organisatie. En je medewerkers doen tegelijkertijd ook nog waar ze goed in zijn zodat ze dat relatief weinig energie kost.

En wat blijkt?!? Dat inzicht kunnen we je geven met behulp van de AEMcube!
De AEM-Cube® is een wetenschappelijk bewezen hulpmiddel die de talenten van medewerkers inzichtelijk maakt. Het helpt mensen hun rollen en competenties te begrijpen en om de diversiteit in teams en organisaties te waarderen.
Hoe dat werkt? Daar ga ik je volgende week meer over vertellen in mijn volgende blog.

xx Deze weblog werd geschreven door Berto van der Manden.
Meer weten? Neem dan contact met hem op.Reacties


Nog geen reacties geplaatst...
Plaats je eigen reactie


  
    Reactie:
  
    Naam:    
    E-mail:
 Uw e-mailadres wordt niet getoond