Organisaties en het ritme van de natuur deel 2


Waar draag jij aan bij?

Zoals vorige week beschreven volgt een organisatie het ritme van de natuur.
Winter, Lente, Zomer, Herfst.

Voor alle fasen in dit groeiproces zijn andere talenten nodig:
Wintermensen => Pionieren / bedenken.
Lentemensen; => Opbouwen / in proces zetten.
Zomermensen => Productie
Herfstmensen => Oogst binnen halen / optimaliseren.

Het groeiproces is een estafette met de diverse talenten als loper. Het stokje wordt telkens door gegeven waarbij ieders afzonderlijke talent optimaal wordt benut. Iedereen is dus even belangrijk.
Dan wordt de finish succesvol bereikt.
Met behulp van de AEM-cube kun je de talenten van je medewerkers inzichtelijk maken.
De AEM-cube meet precies waar iemand een optimale bijdrage levert aan de groeicurve.

De grondslag van de AEM-cube is een waardevrije vragenlijst die de krachten en drijfveren van een persoon meet. Uitgangspunt is dat iedereen talent heeft om bij te dragen aan een deel van groei, maar dat niemand aan àlles bijdraagt. Het instrument geeft een helder antwoord op de volgende vragen:
Waar draag ik, vanuit mijn drijfveren, optimaal aan bij?
Draag ik bij met mijn toekomstgerichte focus, door met nieuwe ideeën en samenwerkingen te komen of draag ik bij met mijn stabiliteitsgerichte focus, door nieuwe ideeën en samenwerkingen uit te werken?
Mate van gerichtheid op Optimalisatie (stabiliteit) – Exploratie (vernieuwing) 

Is mijn drijfveer gericht op mensen (relaties) of juist op inhoud (content)?
Mate van binding aan mensen – inhoud 

Overzie ik de hele S-curve (het groeiproces) of ben ik gefocust op één specialistische vaardigheid? Is mijn bijdrage specialistisch of generalistisch?
Mate van specialistische – generalistische bijdrage 


Wat levert de AEM-Cube je op ?
Deze wetenschappelijk onderbouwde methode van Peter Robertson (Human Insight) geeft je inzicht in je organisatie op verschillende niveaus.
Op individueel niveau:
De verkregen informatie leert je waar je eigen drijfveren, kracht en ontwikkelmogelijkheden zitten. Verder vergroot het je begrip van je eigen handelen en waarom je je in sommige situaties niet prettig voelt. Ook kun je meer gebruik maken van je sterke punten. Bovendien kun je het gebruiken als startpunt voor je verdere ontwikkeling. 

Op teamniveau: 

De informatie laat zien waar ieders drijfveren en kracht zit. Dit vergroot het onderling begrip
. En heel belangrijk we kennen elkaars talenten en kunnen die dus beter benutten. Het is een basis voor het transformeren van functies naar rollen. Zo wordt ieder op zijn/haar talent ingezet op het moment dat het team het nodig heeft.
Op organisatieniveau:
Met dit inzicht kun je de individuele krachten koppelen aan de strategie en de hieruit voortvloeiende taken. Je maakt je blinde vlekken inzichtelijk en begrijpt je omgeving beter.

Een duurzame manier van ondernemen
Een organisatie/product verplaatst zich bewust of onbewust naar het volgende seizoen. Dat is een gegeven. Waar de mens aan het einde van zijn/haar S-curve zal inslapen heeft een organisatie de capaciteit om te innoveren en zo een nieuwe S-curve te starten. Als tip geven we mee dat het handig is om al in de nazomer te starten met innoveren. In deze periode hebben de medewerkers die bijdroegen aan de winter en lente hun handen vrij en zijn toe aan een nieuwe uitdaging. Ook zijn er dan al vaak voldoende financiële middelen. Zo krijg je meerdere S-curves binnen een organisatie. Zo spreidt je het risico en hou je je talenten vast.

Vraag je je nu ook af
Waar staat mijn organisatie / afdeling / team? Voldoet de samenstelling aan de diversiteit en andere voorwaarden die nodig zijn voor verdere ontwikkeling?
Dan kan een ‘selfie’ van je organisatie / afdeling / team zinvol zijn: waar staan we nu op de S-Curve?

xx Deze weblog werd geschreven door Berto van der Manden.
Meer weten? Neem dan contact met hem op.Reacties


Nog geen reacties geplaatst...
Plaats je eigen reactie


  
    Reactie:
  
    Naam:    
    E-mail:
 Uw e-mailadres wordt niet getoond