Steeds meer recruitmentbureaus, hoe kies je als ondernemer de juiste


De media staan er vol van: “Economische groei leidt tot personele tekorten.”
En dat leidt weer tot een toename van de recruitmentbureaus. Volgens de Kamer van Koophandel van 1251 in 2013 tot maar liefst 2473 in 2018.

Hoe kun je als ondernemer / manager daar de juiste keuze in maken?

Je wilt natuurlijk je investering om de juiste kandidaat aan te nemen zo laag mogelijk houden. En waar kijk je dan naar? Zijn dat de “out of pocket “ kosten voor een CV of een Werving & Selectie traject? Of wil je dat de kandidaat zo snel mogelijk een bijdrage levert aan je organisatie?

De initiële uitgave is makkelijk te bepalen. Dat is de factuur. De investering van het snel tot wasdom komen van je kandidaat is een stuk moeilijker en ligt verscholen in de inspanningen van de afdeling(en) om hem/haar in te werken.
Note: En we spreken nu niet over de kosten die je hebt als achteraf blijkt dat je de verkeerde hebt aangenomen.

Waar wil je voor betalen? Is dit (1) de factuur voor een A4 met de naam, opleiding, ervaring en vaardigheden? Of betaal je (2) voor een kandidaat die snel tot wasdom komt zodat de inwerkperiode en de daarbij horende investering in tijd en geld kort respectievelijk laag is?

Kies je voor optie één dan hoef je niet verder te lezen.
Kies je voor optie twee, lees dan verder hoe wij, Flexian recruiters, een onderscheidende bijdrage leveren aan het snel tot wasdom komen van een kandidaat.

Het succesvol invullen van een vacature begint met de vraag “op welke behoefte van de organisatie/afdeling geeft de vacature een antwoord?” Daarom beginnen wij de procedure met kritisch naar de organisatie/afdeling te kijken. Wat is de bedrijfscultuur? Wat zijn de ‘ do and don’ts “ van de firma. Welke 12 tot 15 competenties zijn belangrijk voor de functie En wat zijn de kritische succesfactoren van de vacature.Tot zover wel onderscheidend van de `CV schuivers maar niets spectaculairs.

Waar zit dan de exclusieve toegevoegde waarde?
Dat is het feit dat we ook kijken naar in welke levensfase de organisatie/afdeling zit? En wat is er voor nodig om deze organisatie/afdeling soepel naar de volgende fase te brengen? 
Je spreekt dan over de talenten van mensen. Welke bijdrage levert een persoon van nature? Ons uitgangspunt is dat iedereen talent heeft om bij te dragen aan een deel van groei van een organisatie/afdeling. Dit zit als het ware in zijn/haar DNA. Echter niemand kan en hoeft aan alles bij te dragen. 

De kernvraag is: Waar en hoe draagt de nieuwe medewerker bij aan de groei?

Is hij/zij een vernieuwer met visie? Of is hij/zij juist degene die een proces in gang zet? Of is hij/zij degene die voor de structuur en de regels zorgt als de zaak in gang is gezet? Of is hij/zij juist degene die het proces optimaliseert? Op zich allemaal prachtige talenten! en je hebt ze in een organisatie allemaal ooit nodig! Echter op dit moment is er maar één passend om de organisatie/afdeling soepel naar de volgende fase te brengen. Dit vind je niet terug in een CV, opleiding, competenties of vaardigheden.

Om hier inzicht in te krijgen zetten wij de AEM-Cube® in. Een mooi instrument dat laat zien waar en hoe iemand van nature bijdraagt aan groei van een organisatie/afdeling. Het uitgangspunt is dat iedereen talent heeft om bij te dragen aan een deel van groei van een organisatie/afdeling. Echter niemand kan en hoeft aan alles bij te dragen. De kernvraag die de AEM-cube® profiel helpt te beantwoorden is: Waar en hoe draag je bij aan de groei?

Door de inzet van deze instrumenten krijgen wij een goed inzicht of de voor te stellen kandidaat het juiste antwoord is op de behoefte van de organisatie/afdeling. Na de aanstelling ondersteunen wij de kandidaat met professionele nazorg. In dit traject coachen wij hem/haar, in de mate die nodig is om snel tot wasdom te komen in de nieuwe functie en zo snel een bijdrage te leveren aan de organisatie.

Kun je je ook vinden in dit gedachtegoed over rekruteren van personeel en geloof je dat het jouw organisatie ook sterker kan maken? Neem dan contact op.

xx Deze weblog werd geschreven door Berto van der Manden.
Meer weten? Neem dan contact met hem op.Reacties


Nog geen reacties geplaatst...
Plaats je eigen reactie


  
    Reactie:
  
    Naam:    
    E-mail:
 Uw e-mailadres wordt niet getoond